หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > อิหร่านพร้อมที่จะจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

อิหร่านพร้อมที่จะจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย

หัวหน้าสำนักงานบริหารศุลกากรแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (The Islamic Republic of Iran Customs Administration: IRICA) สำนักงานกิจการระหว่างประเทศและการประชาสัมพันธ์กล่าวว่า อิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ที่ได้มีการเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (The Eurasian Economic Union: EAEU)

นายโอมิด กอลซารีกล่าวถึงการประชุม Eurasian Economic Forum ครั้งที่ 2 ในรัสเซียว่า “ในปี 2561 สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้ลงนามในข้อตกลงชั่วคราวเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและภายหลังจาก 4 ปีแห่งความสำเร็จด้านการค้าระหว่างประเทศกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย อิหร่านพร้อมสำหรับการค้าเสรีกับสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย”

นายกอลซารีแสดงความหวังว่าข้อตกลงในอนาคตระหว่างอิหร่านและสหภาพยูเรเชียจะนำไป สู่ความร่วมมือในทิ ศทางของการพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางการค้ามากขึ้น

นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงการเจรจาระหว่างIRICA และเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียเกี่ยวกับกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองฝ่าย ว่า “วันนี้ เมื่อพิจารณาถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากระหว่างศุลกากรของทั้งสองฝ่ายเราเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรน้อยมาก”

“เราเชื่อว่าการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านศุลกากรที่คล้ายคลึงกับกลไกความร่วมมือของสมาชิก Shanghai Cooperation Organization (SCO) และ BRICS จะนำไปสู่การพัฒนาการค้าและการขนส่งระหว่างสมาชิก EAEU ด้วยเช่นกัน”

เมื่อกล่าวถึงการเยือนเตหะรานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีของประเทศเขาสังเกตว่าในระหว่างการเยือนครั้งนี้มีการลงนามข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อความสมบูรณ์ของระเบียงขนส่งระหว่างประเทศเหนือ-ใต้ที่ผ่านอิหร่าน (the International North-South Transit Corridor)

“ระเบียงเหนือใต้(The North-South Corridor) จะกลายเป็นหนึ่งในเส้นทางสำคัญสำหรับการพัฒนาการขนส่งและประหยัดเวลาและเงินสำหรับผู้ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการเชื่อมโยงสมาชิก EAEU อื่น ๆ กับตลาดของรัสเซียและภูมิภาคคอเคซัส”

ในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา มีการเจรจามากกว่า 30 รอบระหว่างอิหร่านและตัวแทนของ 5 ประเทศสมาชิกของสหภาพยูเรเชียเพื่อหาสรุปข้อตกลงเขตการค้าเสรี

ย้อนกลับไปในเดือนมกราคม อดีตหัวหน้าองค์การส่งเสริมการค้าของอิหร่าน ( Iran’s Trade Promotion Organization: TPO) กล่าวว่าการค้าเสรีที่รอคอยมานานกำลังจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีปฏิทินอิหร่าน 1402 (ปลายเดือนกันยายน)

Alireza Peyman-Pak กล่าวหลังจากการประชุมกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการค้าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย Andrey Sleppev ในกรุงเตหะรานว่า อิหร่านและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ได้ลงนามในข้อตกลงการให้สิทธิพิเศษทางการค้า (A Preferential Trade Agreement: PTA) แล้ว โดยพิจารณาจากสินค้าโภคภัณฑ์ประมาณ 862 รายการที่ต้องเสียภาษีพิเศษ ข้อตกลงที่ลงนามในปี 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ความเห็นสำนักงาน
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) มีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน โดยมีคณะกรรมาธิการสหภาพ เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission : EEC) เป็นองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ EAEU โดบ EAEU ถือเป็นภูมิภาคสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในประชาคมโลก เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรรวมกันกว่า 180 ล้านคน การที่อิหร่านจะจัดทำเขตการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะช่วยให้การค้าและการลงทุนของทั้ง 2 ฝ่าย ขยายตัว มากขึ้น และจะส่งผลให้สินค้าอิหร่านที่ส่งออกไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี เช่น ไทย

ปัจจุบันมีอีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจและอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำ FTA กับ EAEU เช่น จีน อินเดีย อียิปต์ อิสราเอล รวมทั้งไทย ซึ่งได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนตั้งแต่ปลายปี 2561 และได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายและมาตรการทางการค้าระหว่างกันแล้ว เพื่อปูทางไปสู่การจัดทำ FTA ระหว่างกันในอนาคต ปัจจุบันสมาชิกอาเซียนที่มี FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แล้ว ได้แก่ เวียดนาม ซึ่งมีผล
บังคับใช้ไปเมื่อตุลาคม 2559 และสิงคโปร์ที่ลงนามไปเมื่อตุลาคม 2562

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login