หน้าแรกTrade insight > อิสราเอลจะมีประชากร 10 ล้านคนในปี 2567

อิสราเอลจะมีประชากร 10 ล้านคนในปี 2567

สำนักงานสถิติอิสราเอล (The Israeli Central Bureau of Statistics : CBS) เปิดเผยตัวเลขประชากรของประเทศก่อนวันที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันปีใหม่ยิว ว่าในปัจจุบันประชากรชาวอิสราเอลมีจำนวน 9.795 ล้านคน
CBS คาดว่าประชากรอิสราเอลจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนภายในสิ้นปี 2567 และจำนวนจะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคนภายในปี 2591 และเพิ่มเป็น 20 ล้านคนภายในปี 2608 หรือ 42 ปี ข้างหน้า
ในปีที่ผ่านมา มีทารกเกิด 172,000 ราย และมีผู้เสียชีวิต 48,000 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 70,000 คน รวมถึงผู้อพยพใหม่ 66,000 คน โดยรวมแล้ว ประชากรอิสราเอลเพิ่มขึ้น 194,000 คน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตของประชากรที่ 2 เปอร์เซ็นต์
ประชากรอิสราเอลแบ่งออกเป็น ชาวยิว 7.181 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 73 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ กลุ่มใหญ่รองลงมาคือชาวอาหรับ 2.065 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด และจำนวนน้อยที่สุด 549,000 คนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนใดเลย หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของประชากรทั้งหมด
ในปี 2565 อายุขัยในอิสราเอลคือ 84.8 ปีสำหรับผู้หญิงและ 80.7 ปีสำหรับผู้ชาย
ในปี 2565 ที่แล้ว รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนอิสราเอลอยู่ที่ 5,204 ดอลลาร์ (19,916 เชคเกล) ก่อนหักภาษี ซึ่งก็คือ 4,351 ดอลลาร์ (16,649 เชคเกล) หลังหักภาษี
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3,952 ดอลลาร์ (15,122 เชคเกล) โดยร้อยละ 18.7 เป็นค่าอาหาร และร้อยละ 62 ของครัวเรือนเป็นเจ้าของบ้าน
ตามสถิติ รายได้ ครัวเรือนที่ มีผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปอย่างน้อยสองคนนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 4,642 ดอลลาร์ (17,762 เชคเกล) ก่อนหักภาษี ในขณะที่ครัวเรือนที่มีคนเดียว รายได้ต่อเดือนยังต่ำกว่าที่ 1,904 ดอลลาร์ (7,287 เชคเกล)
ที่มา : i24news
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
อิสราเอลนับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมีโอกาสทางการตลาดที่ดีสำหรับสินค้าไทยหลายประเภททั้งสินค้าอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เช่น รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารแปรรูป และข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ อิสราเอลยังเป็นประเทศที่มีก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ และส่งออกภาคบริการเทคโนโลยี่ชั้นสูงทำให้เศรษฐกิจของประเทศอิสราเอลเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อดีหรือจุดแข็งของอิสราเอลนี้ดึงดูดนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น นักลงทุนและนักธุรกิจไทยน่าจะสนใจศึกษารายละเอียดการลงทุนตลอดจนโอกาสทางการตลาดในเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตที่ digital disruption นั้น ธุรกิจด้านเทคโนโลยี่มีโอกาสทางการตลาดที่ดีจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและอิสราเอลได้อีกทางหนึ่ง
———————————————————–
สคต. เทลอาวีฟ
28 ก.ย.66

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login