หน้าแรกTrade insight > อิสราเอลขายเพชรลดลงในเดือนเมษายน 2566

อิสราเอลขายเพชรลดลงในเดือนเมษายน 2566

ในเดือนเมษายน 2566 การค้าขายเพชรในอิสราเอลมีแนวโน้มเชิงลบตามกระแสอุตสาหกรรมเพชรทั่วโลกที่ยังคงดำเนินติดต่อกันไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จวบจนการปะทุของสงครามในยูเครน ทำให้ไตรมาสแรกในอิสราเอล ติดลบ โดยการค้าเพชรหลักทั้งสี่หมวดลดลง จากรายงานสรุปศึกษาครั้งแรกสำหรับปี 2566 ที่เผยแพร่โดย Supervisor of Diamonds กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอิสราเอล
ในภาพรวม ช่วงสามเดือนแรกของปี 2566 การนำเข้าเพชรดิบ (rough diamonds) สุทธิมายังอิสราเอลมีมูลค่ารวม 400 ล้านดอลลาร์ ลดลง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในเดือนเมษายน 2566 ลดลง 7% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 การส่งออกเพชรดิบสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่ารวมประมาณ 351 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 45% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามแรกของปี 2565 และลดลง 25% ในเดือนเมษายน 2566 เทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้ว
การนำเข้าเพชรเจียระไน (polished diamond) สุทธิในช่วงสามแรกของปีมีมูลค่ารวม 885 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2565 ขณะที่ในเดือนเมษายน 2566 ลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้ว ในขณะที่ การส่งออกเพชรเจียระไนสุทธิซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 976 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 44% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2565 ขณะที่ในเดือนเมษายน 2566 เพียงปีเดียว ลดลงประมาณ 69% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้ว
ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา การส่งออกเพชรดิบไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีมูลค่ารวมประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 20% ของการส่งออกเพชรดิบโดยรวมของอิสราเอลในเดือนเมษายน 2566 ในช่วงเดือนนี้ เพชรดิบมูลค่าประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ถูกนำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มายังอิสราเอล คิดเป็น 8% ของเพชรดิบทั้งหมดที่นำเข้ามายังอิสราเอลในเดือนเมษายน 2566
นาย Ofir Gur หัวหน้าแผนกเพชร (Supervisor of Diamonds) กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกล่าวว่า “ความต่อเนื่องของแนวโน้มการค้าเพชรทั่วโลกที่ลดลงสามารถเห็นได้จากข้อมูลศึกษาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คาดว่า การส่งออกเพชรเจียระไนประเมินว่าช่วงกลางปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกจากยอดขายในตลาดจีนที่ปรับตัวดีขึ้น”
ที่มา: PORT TO PORT
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
อุตสาหกรรมเพชรเป็นธุรกิจหลักของอิสราเอลในการสร้างรายได้จากการส่งออกเพชรให้ประเทศอิสราเอลอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีในการเจียระไนและมีช่างฝีมือในการผลิตเครื่องประดับประเภทต่างๆ อีกด้วย สำหรับการค้ากับประเทศไทยนั้น อัญมณี เพชรพลอยและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่อยู่ใน 5 อันดับแรก ที่มีมุลค่าการส่งออกมายังอิสราเอลมากที่สุด แม้ว่า ธุรกิจเพชรจะสะดุดอุปสรรคอย่างมากในช่วง Covid-19 และใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังจาก Covid-19 ได้บ้างแล้ว แต่ก็มาพบภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชลอตัว ทำให้เพชรพลอยที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมียอดขายลดลง
———————————————————————-
สคต.เทลอาวีฟ
1 มิ.ย.66

Disclaimer :ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น
โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login