หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > อินโดนีเซียเลือกเวียดนามเป็นซัพพลายเออร์หลักในการนำเข้าข้าวเพิ่ม 1.5 ล้านตัน

อินโดนีเซียเลือกเวียดนามเป็นซัพพลายเออร์หลักในการนำเข้าข้าวเพิ่ม 1.5 ล้านตัน

เวียดนามและไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวหลักของอินโดนีเซียสำหรับการนำเข้าข้าวเพิ่ม 1.5 ล้านตัน

นาย Arief Prasetyo Adi รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอินโดนีเซียว่า หลังจากนาย Joko Widodo ประธานาธิบดี ของอินโดนีเซียประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ประเทศต้องการข้าวสำรองเพิ่มอีก 1.5 ล้านตันจนถึงสิ้นปี 2566

ใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการนำเข้าข้าว 1.5 ล้านตัน ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซีย และ     การนำเข้าจะดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566

การที่อินโดนีเซียเลือกเวียดนามเป็นซัพพลายเออร์หลักในการซื้อข้าว ซึ่งสร้างชื่อเสียงของข้าวเวียดนามมากยิ่งขึ้นในอนาคต

อุปทานข้าวของเวียดนามเป็นแหล่งที่มีคุณภาพมาโดยตลอด โดยได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและผู้บริโภคอินโดนีเซีย        ในบริบทที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญ      (El Nino)

นาย Joko Widodo ประธานาธิบดีกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลอินโดนีเซียจะเพิ่มการนำเข้า เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการขึ้นราคาอาหาร โดยเฉพาะข้าวโพด น้ำตาล และข้าว

นาย Zulkifli Hasan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ากล่าวว่า ราคาน้ำตาลและข้าวโพดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โลก เช่น ความขัดแย้ง และปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Nino)  อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวโพดจำนวน 250,000 ตันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในขณะเดียวกันรอให้ราคาลดลงก่อนจึงจะตัดสินใจนำเข้าน้ำตาล

สำนักงานการค้าเวียดนามในอินโดนีเซียระบุว่า เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามควรให้ความสนใจกับคำแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) เกี่ยวกับ          การส่งออกข้าวไปยังตลาดอินโดนีเซีย ดังนั้น ผู้ค้าส่งออกข้าวจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างไกล้ชิด โดยประเมินโอกาสและความเสี่ยงอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาแผนการทำธุรกรรม เพื่อมั่นใจถึงประสิทธิภาพในการส่งออก และสนับสนุนการบริโภคข้าวเปลือกและสินค้าข้าวทั้งหมดให้กับเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องให้ความสนใจกับแผนการจำกัดความเสี่ยงด้านราคา การชำระ และการจัดส่งในบริบทของสถานการณ์การค้าโลกที่ได้รับผลกระทบ

กรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ยอดส่งออกข้าวของเวียดนามไปยังตลาดอินโดนีเซียอยู่ที่ 884,177 ตัน เพิ่มขึ้น 17.7 เท่า มูลค่า 462 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.2 เท่า โดยรวมแล้ว ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566มูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังตลาดอินโดนีเซียมีมูลค่า 3,790 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

 

ข้อคิดเห็น สคต

ในปัจจุบันความต้องการนำเข้าข้าวของโลกมีปริมาณมากและจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภัยแล้งและ ปัญหา El Nino ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของหลายประเทศ จนต้องนำเข้าข้าวเพื่อสำรองเก็บไว้ ในขณะเดียวกัน ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นอู่ข้าวของเวียดนามยังคงรักษาผลผลิต สร้างแหล่งข้าวที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการส่งออก อินโดนีเซียเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของเวียดนาม รองจากฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม อินโดนีเซียมีการวางแผนเพิ่มการสั่งซื้อข้าว เพื่อสำรองไว้เพียงพอในการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากความต้องการนำเข้าข้าวจากบางประเทศอยู่ในระดับสูง เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงรักษาการเติบโตของการส่งออกข้าวไว้ได้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามคาดว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2566 มีมูลค่า 393-394 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login