หน้าแรกTrade insightข้าว > อินเดียและมาเลเซียเตรียมเจรจายกระดับข้อตกลงการค้าเสรี

อินเดียและมาเลเซียเตรียมเจรจายกระดับข้อตกลงการค้าเสรี

อินเดียและมาเลเซียกำลังเตรียมดำเนินการใช้เงินสกุลประจำชาติในการค้าขายระหว่างกัน และเตรียมเริ่มกระบวนการเจรจาทบทวนและยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีหลังจากมีผลใช้บังคับมาแล้วกว่า 12 ปีนับตั้งแต่ปี 2554

.

การพบกันระหว่างนายซัมบรีย์ อับดุล กาเดีย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย และนาย     สุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการหารือเกี่ยวกับการเริ่มต้นเจรจาทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีมาเลเซีย-อินเดียซึ่งมีผลใช้บังคับมานานกว่า 12 ปี โดยจะพิจารณาขยายขอบเขตการเปิดเสรีการค้าและเพิ่มเติมความร่วมมือในหลายสาขาเกิดใหม่ที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสำคัญ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีด้านการเงิน พลังงานหมุนเวียน ธุรกิจสตาร์ทอัพ เศรษฐกิจดิจิตัล และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมไปจนถึงการหารือความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตใช้สกุลเงินท้องถิ่นชำระเงินค่าสินค้าและบริการระหว่างกัน นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้ขอบคุณทางอินเดียที่ยอมส่งออกข้าวขาวที่มิใช่บาสมาติ จำนวน 170,000 เมตริกตัน ให้แก่ทางมาเลเซียแม้ว่าอินเดียได้ระงับการส่งออก

.

สำหรับประเด็นเรื่องการยอมรับและอนุญาตใช้สกุลเงินตราท้องถิ่นในการชำระค่าสินค้าและบริการโดยเชื่อมโยงระบบชำระเงินออนไลน์ UPI และ RuPay ของอินเดียกับธนาคารท้องถิ่นของมาเลเซีย เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้เกิดความมีเสถียรภาพของค่าเงินในประเทศ และลดความเสี่ยงจากการอ้างอิงเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว ซึ่งปัจจุบันอินเดียเองกำลังหารือกับประเทศคู่ค้าอื่นในประเด็นนี้เช่นกัน นอกจากนี้ มาเลเซียยังสนใจสร้างความร่วมมือกับอินเดียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและด้านกลาโหมอีกด้วย โดยความร่วมมือทางการค้าฯที่ทั้งสองฝ่ายกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันนั้น จะกำหนดให้ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านสินค้า บริการ การลงทุน และการอนุญาตเข้า-ออกประเทศสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างกัน

.

ในปี 2565 มาเลเซียเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 11 ของอินเดียโดยมีมูลค่าการค้า 19.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 23.6 และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 16 โดยอินเดียนำเข้าจากมาเลเซียมูลค่า 13.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.7 และมีสัดส่วนร้อยละ 1.87 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด โดยมาเลเซียเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 3 จากกลุ่มอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและสิงคโปร์ สินค้าหลักที่อินเดียนำเข้าจากมาเลเซีย คือ น้ำมันปาล์มซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดจากมาเลเซีย รองลงมาได้แก่ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ และเคมีภัณฑ์

.

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การเริ่มต้นพิจารณาทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีมาเลเซีย-อินเดียเพื่อยกระดับการเปิดเสรีและขยายขอบเขตความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมเกิดใหม่และตอบสนองต่อพัฒนาการการค้าในปัจจุบันที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจดิจิตัล เทคโนโลยี จะเป็นอีกเครื่องมือการค้าสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าการค้า อำนวยความสะดวกทางการค้า ลดอุปสรรคการค้า และกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าการเจรจาทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีอินเดีย-มาเลเซียจะมุ่งเน้นการเปิดเสรีสินค้าเพิ่มเติมและการลดอุปสรรคจากมาตรการที่มิใช่ภาษีมากกว่าขอบเขตการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ซึ่งหากไทยพิจารณาดำเนินการริเริ่มเชิงรุกเพื่อเจรจาขยายขอบเขตการเปิดเสรีจากกรอบข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียที่มีสินค้าอยู่เพียง 83 รายการและมีผลใช้บังคับมาแล้วกว่า 17 ปีตั้งแต่ปี 2549 และต่อยอดจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียให้เป็นการเปิดเสรีที่กว้างและครอบคลุมอุตสาหกรรมและสาขาความร่วมมือสมัยใหม่ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่รักษาศักยภาพในการแข่งขันของไทยในตลาดอินเดีย และลดอุปสรรคการค้าจากมาตรการที่มิใช่ภาษีที่อินเดียกำลังนำมาใช้ควบคุมการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

———————————–

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

17 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : India, Malaysia looking at reviewing 2011 trade pact, says Malaysian Foreign Minister Kadir

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login