หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > อินเดียลดภาษีนำเข้าอาหารกุ้ง คาดโอกาสส่งออกพุ่งสำหรับวัตถุดิบจากไทย

อินเดียลดภาษีนำเข้าอาหารกุ้ง คาดโอกาสส่งออกพุ่งสำหรับวัตถุดิบจากไทย

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/964554/964554.pdf&title=964554&cate=638&d=0

Login