หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > อินเดียต้องการชิ้นส่วนแผงวงจรพิมพ์ (PCBA) และส่วนประกอบ เพื่อรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อินเดียต้องการชิ้นส่วนแผงวงจรพิมพ์ (PCBA) และส่วนประกอบ เพื่อรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login