หน้าแรกTrade insight > อินเดียตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกอาหารทะเล 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มให้ได้เป็นสองเท่า ภายในปี 2030

อินเดียตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกอาหารทะเล 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มให้ได้เป็นสองเท่า ภายในปี 2030

อินเดียตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกอาหารทะเล 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2025 พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มให้ได้เป็นสองเท่า ภายในปี 2030download

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login