หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > อินเดียคุมเข้มจ่อคลอดมาตรฐานบังคับสำหรับสินค้ากว่า 640 รายการ

อินเดียคุมเข้มจ่อคลอดมาตรฐานบังคับสำหรับสินค้ากว่า 640 รายการ

 

สำนักมาตรฐานอินเดีย (Bureau of Indian Standards “BIS”) อยู่ระหว่างการพิจารณาคำสั่งควบคุมคุณภาพ (Quality Control Orders “QCOs”) ซึ่งจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์มากกว่า 640 รายการในหลายกลุ่ม เช่น สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงกำลังพัฒนามาตรฐานบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เกิดใหม่ เช่น ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับหรือโดรน ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับการขนส่ง ระบบส่งกำลังและแบตเตอรียานยนต์ไฟฟ้า และแท่นชาร์ต  เป็นต้น

จนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 สำนักงานมาตรฐานอินเดียได้ออกคำสั่งควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานบังคับครอบคลุมผลิตภัณฑ์แล้ว 115 รายการ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น รองเท้า ล้อรถ เคมีภัณฑ์ และชุดป้องกันสำหรับผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และกำลังพิจารณาร่วมกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระบุผลิตภัณฑ์และพัฒนารายการมาตรฐานเพิ่มขึ้นภายใต้ QCOs ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุมาตรฐานบังคับจะต้องมีการตรวจโรงงานผู้ผลิตและการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานประกอบการรับรองตามมาตรฐานของ BIS ก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย ขาย จ้าง ให้เช่า หรือจัดเก็บ

นายพิยุทธ์ โกยาล รัฐมนตรีพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งอินเดียกล่าวว่า การออกคำสั่งควบคุมคุณภาพฉบับใหม่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ของประชาชน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นของรัฐบาลในการพัฒนาระบบนิเวศด้านคุณภาพที่แข็งแกร่ง และช่วยส่งเสริมการส่งออก โดยให้ความมั่นใจว่า QCOs จะถูกนำไปใช้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ผลิตในอินเดียเช่นเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ และผู้บริโภคชาวอินเดียจะมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิตในอินเดียเช่นเดียวกับที่นำเข้ามาในประเทศ

การกวดขันของเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานอินเดียและศุลกากรในปัจจุบันทำให้เกิดความล่าช้าของการนำเข้าสินค้าจากจีนซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าหลักของอินเดียโดยเฉพาะวัตถุดิบขั้นกลางสำหรับป้อนอุตสาหกรรมในอินเดีย เช่น ตัวยา เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุสำหรับเวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยแหล่งข่าวรายงานว่า เอกชนเริ่มได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของการนำเข้าสินค้าปัจจัยการผลิตจากจีนและการนำเข้าขาดตอนซึ่งเพิ่มต้นทุนการผลิตและลดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกจากอินเดีย ถึงแม้ว่าผู้นำเข้าในอินเดียได้ส่งตัวอย่างสินค้าและเอกสารประกอบการขอรับรองมาตรฐานกับสำนักงานมาตรฐานอินเดียแล้วแต่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานอินเดียไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ส่งออกในจีนเริ่มตอบโต้โดยไม่สนใจหรือกระตือรือล้นที่จะออกค่าใช้จ่ายในการขอรับรองมาตรฐานของอินเดียเนื่องจากส่งออกไปอินเดียน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดส่งออกอื่นของจีน ส่วนสมาคมวิสาหกิจขนาดย่อยของอินเดีย (MSMEs) เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะกำหนดมาตรฐานบังคับภายใต้ QCOs ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้น วิสาหกิจขนาดย่อยในประเทศน่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักประกอบกับกำลังคนของสำนักงานมาตรฐานไม่เพียงพอจึงเป็นการเข้มงวดต่อสินค้านำเข้ามากกว่าที่จะตรวจสอบกับ MSMEs ในประเทศ และอาจทำให้การนำเข้าจากจีนลดลงโดยปริยาย

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ สคต.

อินเดียกำลังเป็นตลาดส่งออกที่มีความสำคัญกับไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 4 ของการส่งออกไทยและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น อีกทั้งอินเดียเริ่มกระจายแหล่งนำเข้าอื่นแทนการพึ่งพาแหล่งใหญ่อย่างจีนจึงทำให้โอกาสการส่งออกสินค้าของไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมามักพบว่าการประกาศใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ามายังอินเดียมักจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือให้เวลามากเพียงพอสำหรับการดำเนินขั้นตอนตามที่กำหนดซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายและความล่าช้าในการส่งออก ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยควรติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงระเบียบมาตรฐานสินค้าของอินเดียกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และควรรักษาหรือพัฒนาคุณภาพของการผลิตและสินค้าอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login