หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > อาร์เจนตินาขาดดุลการค้า 6,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566

อาร์เจนตินาขาดดุลการค้า 6,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566

ในเดือนสิงหาคม 2566 อาร์เจนตินามีมูลค่าการส่งออกประมาณ 5,854 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 6,865 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดุลการค้านี้แสดงให้เห็นถึงการขาดดุลราว 1,011 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นการติดลบครั้งที่ 7 ของปี 2566

การส่งออกสินค้าในเดือนสิงหาคม 2566 ลดลงถึง ร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 เนื่องจากยอดสั่งซื้อที่ลดลงถึง ร้อยละ 12.1 และราคาสินค้าที่สูงขึ้นถึง ร้อยละ 11.7 ส่วนการนำเข้าสินค้าในเดือนสิงหาคม 2566 ก็ลดลงถึง ร้อยละ 12.4 เช่นกันเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2565 ทั้งนี้ในปี 2566 ราคาสินค้านำเข้าลดลงอย่างมากถึง ร้อยละ 18.4  และปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.4

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 อาร์เจนตินามีภาพรวมการส่งออกที่แตกต่างออกไป โดยการส่งออกมีมูลค่าราว 59,720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้าราว 57,527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีส่วนเกินดุลการค้าราว 2,193 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 กลับเกิดการขาดดุลการค้าราว 6,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   จึงทำให้อาร์เจนตินายังคงห่างไกลจากการบรรลุเพดานดุลการค้าที่ดีเกือบ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

อาร์เจนตินานำเข้าสินค้าโดยมีมูลค่ารวมกว่า 51,593 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 (มกราคม-กรกฎาคม) ซึ่งนำเข้าจากประเทศผู้จำหน่ายหลัก 5 ประเทศได้แก่ บราซิล ร้อยละ 24.5 จีน ร้อยละ 18.7 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 12.3 ปารากวัย ร้อยละ 5.5 และเยอรมนี ร้อยละ 3.6 ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศผู้ส่งออกของอาร์เจนตินา โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7 ในรายชื่อประเทศ และครองอันดับที่ 2 ในเอเชียรองจากจีน ประเทศไทยคิดเป็น ร้อยละ 2.4 จากการนำเข้าทั้งหมดของอาร์เจนตินา โดยมีมูลค่ากว่า 1,215 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566

สินค้าหลัก 5 รายการที่อาร์เจนตินานำเข้าจากไทยในปี 2566 ได้แก่ 1) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ร้อยละ 22.7

2) เครื่องยนต์ดีเซลและชิ้นส่วน ร้อยละ 17.7 3) ยางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร้อยละ 4.9 4) เหล็กและเหล็กกล้า

ร้อยละ 4.5 5) พลาสติก ร้อยละ 3.4

สินค้าหลัก 5 รายการที่อาร์เจนตินาส่งออกมายังประเทศไทยในปี 2566 ได้แก่ 1) อาหารทะเลแช่แข็ง ร้อยละ43.1 2) หนังสัตว์ ร้อยละ20.6 3) เครื่องในวัว ร้อยละ 5.8 4) วัตถุดิบจากวัว ร้อยละ 2.7 5) เภสัชกรรม ร้อยละ 3.8

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและข้อจำกัดการนำเข้า ทำให้การนำเข้าของอาร์เจนตินาลดลงถึง ร้อยละ 12.4 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 แต่เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าและสายการผลิตในอุตสาหกรรมต้องการปัจจัยสำหรับการผลิตและส่วนประกอบจากต่างประเทศ การเติบโตของการนำเข้าสินค้าขั้นกลางและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจึงยังได้รับการจดทะเบียน บริษัทผู้ส่งออกของไทยควรให้ความสำคัญกับการติดต่อกับผู้นำเข้าในอาร์เจนตินาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยสามารถนำเสนอสินค้าจากไทยสู่ตลาดอาร์เจนตินาได้มากขึ้น สำหรับการนำเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนมีมูลค่ารวม 2,936 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 (มกราคม-สิงหาคม) การค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนคิดเป็น ร้อยละ 5.7 ของการนำเข้าทั้งหมดของอาร์เจนตินาในช่วงปี 2566 และแหล่งกำเนิดสินค้าหลักคือประเทศไทย ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งที่อาร์เจนตินานำเข้าทั้งหมดจากอาเซียน โดยคิดเป็น ร้อยละ 41

ที่มา :

https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/la-balanza-comercial-arroja-un-saldo-negativo-de-us6205-millones-en-los-ocho-primeros-meses-de-2023-nid21092023/?R=ad3a88/ – “Trade deficit of USD 6,205 million in the first eight months of 2023”, by La Nación, October 2nd 2023

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login