หน้าแรกTrade insight > อัตราเงินเฟ้อ GCC ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกท่ามกลางการชะลอตัว

อัตราเงินเฟ้อ GCC ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกท่ามกลางการชะลอตัว

อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มประเทศมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC)  ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ดัชนีราคาผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีการ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

จากการวิเคราะห์ของ Kamco Invest ผู้ให้บริการด้านการลงทุนในกรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่าอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศ GCC ยังคงต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในตะวันออกกลางและทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ
รายงานระบุว่าแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วโลกมีการชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2566 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนอาหารที่ลดลง ราคาพลังงานที่ลดลง และอุปสงค์ทั่วโลกที่ลดลงอันเป็นผลมาจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี แต่รายงานดังกล่าวเน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั่วโลกดูเหมือนจะถึงจุดสูงสุดแล้ว นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทั่วโลกยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางกําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้กําหนดนโยบายยังคงมีความกังวล

ดัชนีราคาผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มประเทศ GCC มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในซาอุดีอาระเบีย ดัชนีนี้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 (YoY)ในเดือนมิถุนายน ในขณะที่คูเวตมีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในระดับปานกลางร้อยละ 6.3 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อของ GCC ส่วนใหญ่ในภาคที่อยู่อาศัย โดยในซาอุดิอาระเบีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1  และคูเวตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน

ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาที่อยู่อาศัยในดูไบเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1  รายงานกล่าวเพิ่มเติมว่าในหมวดหมู่ย่อยด้านการสื่อสารของกลุ่มประเทศ GCC ส่วนใหญ่ลดลง โดยซาอุดีอาระเบียและกาตาร์มีอัตราเงินเฟ้อด้านการสื่อสารลดลงที่ร้อยละ0.7 และกาตาร์ร้อยละ 4 (YoY)ในเดือนมิถุนายน 2566

รายงานเสริมว่าในภาคการศึกษา อัตราเงินเฟ้อก็ลดลงเช่นกัน ค่าใช้จ่ายของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4% เทียบกับร้อยละ 19% ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้วสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานระบุว่า CPI ของดูไบเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566  เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 โดยเสริมว่านี่คือการเติบโตที่น้อยที่สุดที่ CPI ของดูไบเห็นได้ในช่วง 17 เดือนที่ผ่านมา

ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อของบาห์เรนในเดือนมิถุนายน 2566 ยังคงมีเสถียรภาพ โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.4  เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของโอมานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน 2566

สำหรับอัตราเงินเฟ้อของกาตาร์นั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ข้อมูลทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่สอง ปี 2566  คาดว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปว่ามีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อยในกรอบแคบ ๆ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากสินค้าอาหารบางประเภทที่ยังคงขยายตัว และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครนที่ยังมีความตึงเครียด

การค้ากับประเทศไทย

ประเทศ GCC เป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพและเป็นประเทศเป้าหมายของตลาดส่งออกสินค้าของไทยในตะวันออกกลาง ทั้งนี้สถิติล่าสุด ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 ไทยและ GCC มีมูลค่าการค้ารวม 21,301 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 4,090 ล้านบาท โดยสินค้าที่ไทยส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยาง และการนำเข้ามูลค่า 17,211 ล้านบาท โดยสินค้าที่ไทยนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์

*********************

Arabnews

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login