หน้าแรกTrade insight > อัตราเงินเฟ้อลาวปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในอัตราที่สูง

อัตราเงินเฟ้อลาวปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในอัตราที่สูง

สถาบันสถิติแห่งชาติลาว รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อกีบได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเดือนเมษายน 2566 เหลืออัตราร้อยละ 39.89 แต่ก็ยังเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูง โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม 2566 คือ ร้อยละ 41 ซึ่งปรับตัวลดลงในรอบ 18 เดือนหลังจาก อัตราเงินเฟ้อลาวแตะขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ร้อยละ 41.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

การปรับตัวขึ้นราคาผู้บริโภค ยังคงปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 52.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่สินค้ากลุ่มยารักษาโรค ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 42.5 กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 37.4 ของใช้ภายในบ้าน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 34.2 การสื่อสารและการขนส่ง ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 32.7

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีความต้องการสินค้าสูงในช่วงปีใหม่ลาวที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคม 2566 ราคาเนื้อหมูเพิ่มขึ้นจาก 76,349 กีบ/กก. เป็น 78,449 กีบ/กก. ในเดือนเมษายน 2566 และราคาเนื้อวัวเกรดเอ จากราคา 105,725 กีบ/กก. เพิ่มขึ้นเป็น 108,221 กีบ/กก. ขณะที่ราคาเนื้อไก่ ปรับตัวจาก 62,712 กีบ/กก. เพิ่มเป็น 65,255 กีบ/กก. ราคาเนื้อปลา ปรับตัวจาก 43,460 กีบ/กก. เป็น 45,627 กีบ/กก. ราคาก๋วยเตี๋ยวจากเฉลี่ยชามละ 22,739 กีบ/ชาม ปรับขึ้นเป็น 23,353 กีบ/ชาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 550 กีบ)

นอกจากนี้ ราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ก็ยังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากค่าเงินกีบอ่อนค่า ทำให้ผู้นำเข้าต้องนำมาคำนวนและปรับราคาสินค้า ทำให้ในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา การประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามการขึ้นราคาสินค้า และการควบคุมเงินตรา รวมถึง การสร้างเงื่อนไข เพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ภาครัฐบาล จะได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้รัดกุม รวมทั้ง การอุดช่องว่างการรั่วไหลของรายได้ที่จะเข้าประเทศ

นักเศรษฐศาสตร์ ยังได้ประเมินการอ่อนค่าของเงินกีบ ที่มาจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาท รวมกัน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุน ส่งผลต่อเงินสกุลกีบที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นคู่ค้าหลักของ สปป.ลาว ดังนั้น การที่ค่าเงินบาทไทยแข็งค่า ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจลาวและอัตราเงินเฟ้อของลาว รวมถึง ราคาสินค้าที่นำเข้ามาซึ่งส่งผลต่อค่าครอบชีพของประชาชน

Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login