หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > อัตราการว่างงานฟิลิปปินส์ลดลงติดต่อกัน 3 เดือน

อัตราการว่างงานฟิลิปปินส์ลดลงติดต่อกัน 3 เดือน

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login