หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > หอการค้าอิหร่านเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าพิเศษกับอินเดียโดยเร็วที่สุด

หอการค้าอิหร่านเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าพิเศษกับอินเดียโดยเร็วที่สุด

 

ประธานหอการค้าอิหร่าน อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการเกษตร (The Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture: ICCIMA) Mr. Hossein Selahvarzi ได้พบกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำกรุงเตหะราน Mr. Rudra Gaurav Shresth โดยได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าพิเศษ (Preferential Trade Agreement: PTA) ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ Mr. Hossein Selahvarzi ได้เน้นย้ำว่าอัตราภาษีศุลกากรที่สูงและปัญหาการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคหลักสองประการสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอิหร่านและอินเดีย และเน้นย้ำถึงการเร่งดำเนินการ PTA ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร

“เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างอิหร่านและอินเดีย อุปสรรคสองประการ คือ ภาษีศุลกากรที่สูงและปัญหาการโอนเงินระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด” MR. Selahvarzi กล่าวสำหรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำกรุงเตหะราน MR. Rudra Gaurav Shrest กล่าวว่าการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดต่างๆ แต่ได้สร้างโอกาสในการกระจายการค้าของทั้งสองประเทศ โดยนอกเหนือจากการค้าและการลงทุนทวิภาคีแล้ว อินเดียยังสนใจที่จะใช้ความได้เปรียบในการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ของอิหร่านเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ที่ ม า : https://www.tehrantimes.com/news/490012/ICCIMA-calls-for-implementation-of-PTA-withIndia

ความเห็นสำนักงาน
อิหร่านมีความมุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือทางการค้ากับประเทศต่างๆ ผ่านการจัดทำข้อตกลงการค้าพิเศษ (Preferential Trade Agreement: PTA) โดยจากการไปพบเจ้าหน้าที่องค์กรส่งเสริมการค้า (Trade Promotion Organization: TPO) แจ้งว่สในส่วนของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างการเจรจากับอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยไทยจะเป็นประเทศลำดับต่อไปที่อิหร่านจะเสนอให้มีการจัดทำ PTA ในอนาคตอันใกล้

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login