หน้าแรกTrade insight > ส่องแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในกลุ่มแม่ยุคใหม่ของจีน

ส่องแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในกลุ่มแม่ยุคใหม่ของจีน

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคยุคหลังปี 90 โดยเฉพาะกลุ่มแม่ยุคใหม่ (Generation Z) ในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การบริโภคและความสนใจในสินค้าสำหรับแม่และเด็กในจีน มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยจะคำนึงถึงความล้ำสมัย ความละเอียดอ่อน และความสะดวกสบายของสินค้าเป็นหลัก ส่งผลให้ความต้องการสินค้าสำหรับเด็กมีการยกระดับขึ้นและมีหมวดหมู่แยกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดโอกาสในอุตสาหกรรมเด็กมากขึ้น

ในปี 2022 มูลค่าการขายปลีกออนไลน์สินค้าสำหรับแม่และเด็กของจีนจะสูงถึง 835.2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งตามข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดสินค้าแม่และเด็กของจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในตลาดสินค้าสำหรับเด็กของจีน โดยหลังการแพร่ระบาดของ โควิด-19 คุณแม่รุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มGen Z  ซึ่งมีมากกว่า 95% นิยมวางแผนการเลี้ยงดู โดยเน้นการดูแลสุขภาพของบุตรอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ดังนั้น หมวดหมู่สินค้าแม่และเด็กที่มีโอกาสเติบโตในตลาดจีน ได้แก่ 1. อาหารเด็ก เช่น นมผงและขนมขบเคี้ยวสำหรับทารกและเด็กที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2. ของใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็ก เช่น ครีมทาผิวสำหรับผิวเด็กทารกที่แพ้ง่ายและผลิตภัณฑ์กันแดด 3. สินค้าที่สะดวกต่อการพกพาเวลาเดินทางไกล เช่น เครื่องชงนม กล่องใส่อาหารของเด็กทารกแบบพกพา เนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่ชอบการออกจากบ้าน ทำให้สินค้ากลุ่มนี้มีความต้องการมากขึ้นและแบ่งหมวดหมู่ย่อยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการบริโภคของแม่ยุคใหม่ในจีน คาดว่าในอนาคตการบริโภคของคุณแม่ยุคใหม่จะมีแนวโน้มการบริโภค 3 ประการ ดังนี้

  1. การวางแผนการซื้อตุนสินค้าที่ครบครัน มีการวางแผนรายการช้อปปิ้งที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จากข้อมูลการสำรวจพบว่า 79% ของคุณแม่ตั้งครรภ์ Gen Z จะซื้อสินค้าล่วงหน้าระหว่างตั้งครรภ์และรายการช้อปปิ้งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมอาหารและเสื้อผ้าสำหรับทารกทุกด้าน โดยความต้องการซื้อของของคุณแม่ตั้งครรภ์จะเน้นไปที่สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นหลักและสิ่งของจำเป็นในระหว่างตั้งครรภ์
  2. การเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่มือใหม่ ตลอดจนการซื้อและบริโภคสินค้าออนไลน์ที่มากขึ้น ช่องทางการขายของประเทศจีนหลักๆ คือ ตลาดออนไลน์ มณฑลที่มีคนซื้อสินค้าแม่และเด็กบนออนไลน์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กวางตุ้ง เจียงซู และซานตง นอกจากนี้พบว่าเมืองใหญ่อันดับ 1 และ 2ของจีน มีจำนวนผู้ตั้งครรภ์น้อยกว่าเมืองอันดับ 3 และเมืองขนาดเล็ก สาเหตุหลักคือคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตค่อนข้างเร่งรีบและมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกที่ค่อนข้างสูง
  3. การเลือกผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบและใส่ใจกับความปลอดภัย ตลอดจนใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาคำนึงถึงการใช้งานจริง ในการเลือกสินค้าแม่และเด็ก คุณแม่จะคำนึงถึงความปลอดภัย ศักยภาพของสินค้า และส่วนประกอบที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเป็นหลัก อีกทั้งยังคาดหวังที่จะทราบข้อมูลของสินค้าในเชิงวิทยาศาสตร์อีกด้วย

จากการบริโภคในตลาดสินค้าแม่และเด็กของจีน สะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่ยุคใหม่ของจีนเต็มใจจ่ายกับลูกมากขึ้น ซึ่งจากการสำรวจการเลี้ยงดูบุตรในจีน พบว่าต้นทุนเฉลี่ยในการเลี้ยงดูเด็กอายุตั้งแต่ 0 ขวบถึงระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 627,000 หยวน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประเทศจีนอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในโลก และเนื่องด้วยปัจจุบันชาวจีนให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น ส่งเสริมให้ตลาดแม่และเด็กของจีนยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการพัฒนาอีกมาก

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันแนวคิดของผู้บริโภคของคุณแม่ยุคใหม่เปลี่ยนไป ซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบสินค้า กรรมวิธีการผลิต ฟังชั่นก์การใช้งาน และความรู้สึกในการใช้สินค้าหลังการซื้อ ส่วนที่เป็นสินค้าประเภทอาหารจะคำนึงถึงสารอาหารโภชนาการและความปลอดภัยเป็นหลัก  ดังนั้นผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแม่และเด็ก ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์แนวโน้มความเป็นไปได้และติดตามข่าวสารของตลาดแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการแก่ผู้บริโภคในตลาดแม่และเด็กของจีนได้ต่อไป

ที่มา:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1763567112823146942&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779928449334974902&wfr=spider&for=pc

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login