หน้าแรกTrade insightอาหารอื่นๆ > ส่องเทรนด์ตลาดไอศกรีมในจีน

ส่องเทรนด์ตลาดไอศกรีมในจีน

1.มูลค่าตลาด

ในช่วงฤดูร้อนไอศกรีมเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถดับกระหายและคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากความหลากหลายด้านสีสัน รสชาติและรูปแบบ ทำให้ไอศกรีมได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยเฉพาะวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว ถือได้ว่าเป็นสินค้าประเภทของหวานที่ขายดีเป็นอันดับต้น ๆ ในตลาดจีน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ขนาดมูลค่าตลาดไอศกรีมในจีนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 167,200 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน และคาดว่าในปี 2566 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 175,900 ล้านหยวน จากการยกระดับการบริโภคและระดับรายได้ของผู้บริโภคจีน ทำให้ความต้องการบริโภคไอศกรีมในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.สถิติการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไอศกรีมของจีน

จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 210500)

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

                  จีนส่งออกผลิตภัณฑ์ไอศกรีมไปยังประเทศต่าง ๆ                      

(HS Code Products : 210500)

ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566

3.การบริโภค

จากข้อมูลการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคจีนร้อยละ 80 เผยว่าชื่นชอบไอศกรีมน้ำตาลน้อย ไขมันต่ำและไร้น้ำตาล เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจต่อสุขภาพ จึงนิยมรับประทานไอศกรีมที่มีส่วนผสมที่มีประโยชน์และให้โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย

นักวิเคราะห์ของ iiMedia Research เผยว่าผู้บริโภควัยหนุ่มสาวให้ความสนใจรสชาติและราคาของไอศกรีมมากที่สุด และคาดว่าในอนาคตไอศกรีมที่มีรสชาติแปลกใหม่จะสร้างความท้าทายในตลาดมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยหลักในการเลือกซื้อไอศกรีมของผู้บริโภคชาวจีน

4.ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในตลาดจีน

5.ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในตลาดจีน

6.แนวโน้มของอุตสาหกรรม

6.1 จากการยกระดับเศรษฐกิและการบริโภคในจีนอย่างต่อเนื่อง ความต้องการบริโภคอาหารว่างของผู้บริโภคจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไอศกรีมของจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี แบรนด์ไอศกรีมต่าง ๆ ของจีนมีการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด มีการ Co-Branding และมีธุรกิจอื่น ๆ ขยายความร่วมมือกับอุตสาหกรรมไอศกรีม เช่น เครื่องดื่มชาสมัยใหม่ ๆ และสุรา เป็นต้น ทำให้ไอศกรีมมีรูปแบบการบริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมอย่างต่อเนื่อง

6.2 ปัจจุบันผู้บริโภคจีนให้ความสำคัญในการซื้อไอศกรีมโดยการคำนึงถึงเรื่องแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น ทั้งนี้ การวางตำแหน่งและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ไอศกรีมสามารถยกระดับความถี่ในการเลือกซื้อของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.3 ปัจจุบันไอศกรีมเชิงสร้างสรรค์ทุกประเภทกำลังได้รับความนิยมในตลาดจีน เช่น ไอศกรีมที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมต่าง ๆ และการผสานรวมองค์ประกอบสไตล์จีน ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

6.4 ผู้บริโภครุ่นใหม่นิยมซื้อไอศกรีมที่มีเรื่องราวของแบรนด์ มีภาพลักษณ์สินค้าที่น่าดึงดูด ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยทางอ้อม

6.5 การตลาดไอศกรีมของจีนได้ขยายสู่วงการอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ซีรีส์ ภาพยนตร์ เกม เป็นต้น โดยเมื่อผู้บริโภคได้พบเห็นไอศกรีมบนจอเงินหรืออื่น ๆ ก็จะทำให้เกิดกระแสการบริโภคตามทันที

ความคิดเห็น สคต.

 

ตลาดไอศกรีมในจีนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และจากการทำตลาดในยุค New Normal ทำให้เกิดเทรนด์การบริโภคไอศกรีมใหม่ ๆ ในตลาดจีน เช่น ไอศกรีมทอด ไอศกรีมผสมสุรา ไอศกรีมพ่นควัน เป็นต้น

จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไอศกรีมไปยังตลาดจีน โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสอดแทรกลงไป และใช้ส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การผลิตสินค้าไอศกรีมจากเทรนด์ “เช็กอิน” สถานที่ท่องเที่ยวในไทย หรือ “ไอศกรีมแลนด์มาร์ก” ไอศกรีมผลไม้เมืองร้อนที่แปลกใหม่ เป็นต้น ซึ่งการสร้างจุดขายและเรื่องราวของไอศกรีม จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าชาวจีนในทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกัน เช่น การตลาดตามเทศกาลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการในยุคปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ “ตกเทรนด์” คาดว่าในอนาคตสินค้าไอศกรีมของไทยอาจเกิดเป็นกระแส Soft Power ในตลาดจีนก็เป็นได้

*****************************************

https://www.iimedia.cn/c400/87625.html

สคต. คุนหมิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login