หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > ส่องเทรนด์ตลาดอาหารสำเร็จรูปในจีน

ส่องเทรนด์ตลาดอาหารสำเร็จรูปในจีน

1.ความหมายของอาหารสำเร็จรูป

อาหารที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบที่มีความเหมาะสม รับประทานได้สะดวก รวมถึงมีการถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ทั้งนี้ อาหารสำเร็จรูป ครอบคลุมตั้งแต่อาหารที่ผ่านการแปรรูปแบบง่าย โดยยังคงสภาพวัตถุดิบนั้น ๆ อยู่ เช่น ข้าวสาร เนื้อสัตว์แช่แข็ง หรือนมพร้อมดื่ม ไปจนถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส ขนมเค้ก และอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง เป็นต้น

2.มูลค่าตลาด

จากข้อมูลของ iiMedia Research มูลค่าตลาดอาหารสำเร็จรูปของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ขนาดตลาดอาหารสำเร็จรูปของจีนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 596,100 ล้านหยวน  นักวิเคราะห์ของ iiMedia Research เผยว่าอาหารสำเร็จรูปกลายเป็นแนวโน้มธุรกิจที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคคนโสด ผู้บริโภคที่มีความเร่งรีบ และรักความสะดวกสบาย มีผู้ประกอบการหลายรายได้ทยอยเข้ามาลงทุนและสร้างแบรนด์ร่วมกัน (Co-Branding) คาดว่าในปี 2567 ขนาดตลาดอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของจีนจะมีมูลค่าประมาณ 778,200 ล้านหยวน

3.สถิติการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของจีน

จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 1902)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2566

จีนส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปไปยังประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products :1902)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ปี 2566

4.การบริโภค

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการเกิดเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการใช้จ่ายและ      การบริโภคภายในบ้าน (Stay at Home Economy) เศรษฐกิจแคมป์ปิ้ง (Camping) เศรษฐกิจกลางคืน (Night-time Economy) เป็นต้น ทำให้ความต้องการในการซื้ออาหารสำเร็จรูปในตลาดจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

  • ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการบริโภคอาหารสำเร็จรูปในตลาดจีนมีแนวโน้มเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการสูง รสชาติดีและสะดวกต่อการบริโภค คาดว่าในอนาคตจะมีสินค้าอาหารสำเร็จรูปแปลกใหม่เข้ามาจำหน่ายในตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น
  • ผู้บริโภคเพศหญิงเป็นกลุ่มที่นิยมอาหารพร้อมรับประทานมากที่สุด โดยมีสัดส่วนการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ สัดส่วนการบริโภคและอัตราการเติบโตของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y มีสัดส่วนการบริโภคค่อนข้างสูง และเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจอาหารสำเร็จรูปในตลาดจีน
  • “การรับประทานอาหารคนเดียว” เรียบง่ายและสะดวกตอบโจทย์มากที่สุด

จากจำนวนการค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับ “การรับประทานอาหารคนเดียว” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคนหนุ่มสาวชาวจีนที่อาศัยอยู่คนเดียวมักจะนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปในแบบนวัตกรรมใหม่ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หม้อไฟอุ่นร้อนอัตโนมัติ เป็นต้น

ปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้ออาหารสำเร็จรูป

อาหารสำเร็จรูปที่ผู้บริโภคชาวจีนคาดหวัง ปี 2566

5.ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในตลาดจีน

6.ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในจีน

7.แนวโน้มของอุตสาหกรรม

7.1 ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายในจีนได้มีการคิดค้นสูตรอาหารสำเร็จรูปให้มีความใกล้เคียงกับรสชาติของครัวที่บ้านมากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภครับประทานอาหารในทุกสถานที่เสมือนปรุงอาหารเองอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการ ส่วนผสม ไม่ปรุงแต่ง/ปรุงแต่งน้อย เป็นต้น คาดว่าในปี 2569 มูลค่าตลาดอาหารสำเร็จรูปในจีนจะมีมูลค่าเกินหนึ่งล้านล้านหยวนขึ้นไป

7.2 บรรจุภัณฑ์อาหารที่สวยงามและแปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจของคนหนุ่มสาวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจีนมีการ Co-Branding และสร้างความร่วมมือข้ามกลุ่มประเภทสินค้าร่วมกัน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญสำหรับแบรนด์สินค้าอาหารสำเร็จรูปใหม่ ๆ ซึ่งสามารถดึงดูดการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

7.3 จากความนิยมของอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ ในจีน ทำให้อาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กกลายเป็นแนวโน้มที่สำคัญด้วยเช่นกัน โดยจีนเป็นประเทศที่มีรายได้ของครัวเรือนมากที่สุดในโลก หากมีอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยและสะดวก ก็สามารถช่วยลดเวลาการเข้าครัวได้อย่างมาก

7.4 นอกจากมื้ออาหารปกติแล้ว การบริโภคอาหารสำเร็จในมื้อดึกยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภควัยหนุ่มสาวนิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูปเมื่อตอนดูซีรีส์หรือทำงานล่วงเวลาจนถึงดึก ทำให้ผู้ผลิตหลายรายมีการผลิตอาหารสำเร็จรูปที่ให้แคลอรีต่ำ อิ่มท้องและไม่อ้วน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภควัยหนุ่มสาว

ความคิดเห็น สคต.

ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวจีนมีการเปลี่ยนแปลงไป จากการเกิดเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ความเร่งรีบและการรับประทานอาหารคนเดียว ทำให้ความต้องการอาหารสำเร็จรูปในตลาดจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจะส่งออกสินค้าอาหารสำเร็จรูปไปยังตลาดจีน เนื่องจาก   เทรนด์การบริโภคอาหารสำเร็จรูปในตลาดจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนหันมาสนใจในด้านนวัตกรรมใหม่ ความปลอดภัย การบริโภคตามกระแสโลกออนไลน์ รสชาติแปลกใหม่ และให้คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถนำไอเดียมาพิจารณาประกอบกับการผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูป เช่น ข้าวซอย ก๋วยเตี๋ยวเรือ ต้มข่าไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ในโซเชียลออนไลน์ของจีนด้วย เพื่อหาคอนเทนต์ใหม่ ๆ หรือสร้างเรื่องราว (Story) ที่น่าสนใจในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และและสร้างการรับรู้สินค้าอาหารสำเร็จรูปของไทยในรูปแบบใหม่อีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าอาหารสำเร็จรูปของไทยในตลาดจีนอย่างยั่งยืน

*****************************************

 https://www.iimedia.cn/c400/95740.html

สคต. คุนหมิง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login