หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > ส่องตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในตลาดแดนมังกร

ส่องตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในตลาดแดนมังกร

จีนมีจำนวนประชากรที่มีสายตาสั้นราว 700 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากร 1,400 ล้านคนในจีน ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรที่มีสายตาสั้นสูงที่สุดในโลก จากรายงานการป้องกันและควบคุมสายตาสั้นในเด็กและวัยรุ่นจีน ในปี 2564 ที่ผ่านมา เด็กและวัยรุ่นจีนประสบปัญหาสายตาสั้นคิดเป็นร้อยละ 52.7 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโอกาสการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในจีนค่อนข้างสูงมาก

1.สถานการณ์ของตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในจีน

ตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาแบ่งย่อยออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ แว่นสายตา แว่นกันแดด และ คอนแทคเลนส์ โดยในปี 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 94,233 ล้านหยวน และคาดว่าในปี 2567 จะมีมูลค่าประมาณ 118,025 ล้านหยวน ทั้งนี้ ตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาของจีนยังมีขนาดของตลาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับตลาดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นโอกาสดีสำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในจีน เนื่องจากตลาดเกี่ยวกับดวงตาในจีนยังคงมีช่องว่างทางการตลาดที่จะเติบโตอยู่อีกมาก ประกอบกับการคาดการณ์ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในจีนจะเติบโตมากกว่าร้อยละ 10/ปี จึงทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในอนาคตเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก

2.สถิติการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาของจีนจากประเทศทั่วโลก

3.การบริโภค

3.1 ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตา

ประชากรจีนที่มีอาการสายตาสั้นคิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากรจีนทั้งหมด จากจำนวนดังกล่าว เป็นประชากรที่มีอายุน้อยคิดเป็นร้อยละ 33 ซึ่งเมื่อเทียบกับ 60 ปีก่อน จีนมีประชากรที่มีอาการสายตาสั้นเพียงแค่ร้อยละ 10 – 20 เท่านั้น ทั้งนี้ อัตราการเกิดอาการสายตาสั้นในวัยเรียนสามารถพบได้ในเด็กระดับประถม คิดเป็นร้อยละ 25 ระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 85 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวเกิดอาการสายตาสั้น ได้แก่ เวลาเรียนที่มากขึ้นและการใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มากจนเกินไป ดังนั้น ผู้บริโภคชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะรักษาหรือถนอมสายตาของตนเองมากขึ้น

3.2 ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตา

ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาของจีนเฉลี่ย 50 ล้านคู่/ปี โดยผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในแถบชนบทมักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาใหม่ในทุกๆ 3 – 4 ปี ในขณะที่ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองมักจะซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาใหม่ในทุกๆ 2 ปี

4.ช่องทางการชื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาของผู้บริโภคจีน

ปัจจุบันผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่ยังคงมีความคุ้นชินในการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาผ่านช่องทางออฟไลน์อยู่ แต่ในขณะเดียวกันการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาผ่านช่องทางออนไลน์ได้มีอัตรา การเติบโตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้ทำให้ผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

5.ตัวอย่างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาที่ได้รับความนิยมในตลาดจีน

6.แนวโน้มตลาด

6.1 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาของคนจีนมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขายแบบออนไลน์ได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางหลักนอกจากการซื้อแบบออฟไลน์ โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาผ่านทางออนไลน์มียอดขายที่สูงขึ้นตามไปด้วย

6.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบันมีผู้บริโภคจำนวนมากหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดวงตาถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ

6.3 ตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดวงตาในจีนมีความซับซ้อนอยู่มาก สาเหตุหลักมาจากอุปสรรคใน การเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิต ซึ่งรวมไปถึงกรอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และแว่นกันแดด ดังนั้น แบรนด์ท้องถิ่นจำนวนมากจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำเพื่อดึงดูดผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการซื้อของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อสินค้าไฮเอนด์และสินค้าราคาสูงนั้นมีอยู่มาก จึงทำให้ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อสินค้าเกี่ยวกับดวงตาที่มีนวัตกรรมใหม่ๆและคุณภาพที่ดีเป็นหลัก

6.4 ตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดวงตาไม่ใช่อุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตแบบคงที่ โดยสามารถอ้างอิงได้จากจำนวนของผู้ที่มีปัญหาทางสายตาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้คาดการณ์ได้ว่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดวงตาในอนาคต มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นของสคต.

จีนเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับดวงตาเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ความต้องการในการบริโภคภายในประเทศยังคงมีมากกว่าความต้องการในการผลิตอยู่มาก ทำให้จีนยังคงมีความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาจากประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศได้ตรงตามจุด อาทิ ด้านการใช้งานและด้านแฟชั่น เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันคนจีนส่วนใหญ่กำลังให้ความสนใจในเทรนด์แว่นตาแฟชั่นแบรนด์ต่างๆ จากประเทศทั่วโลก

จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดวงตาไปยังตลาดจีน เนื่องจากปัจจุบันจีนมีประชากรที่มีปัญหาสายตาสั้นอยู่จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจีนได้เริ่มยกระดับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในระดับไฮเอนด์เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางของผู้ประกอบการไทยที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาของตนเองสู่ระดับไฮเอนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้ตรงตามจุด โดยผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบและกฎหมายในด้านลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทำการตลาดออนไลน์ด้วย เช่น ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาผ่าน KOL/KOC ชื่อดังในตลาดจีน ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการกรุยทางความสำเร็จในตลาด E-commerce จีนด้วย

*****************************************

ที่มา :

China Glasses Market — Update 2022

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login