หน้าแรกTrade insight > สู้ไม่ถอย! จำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในยูเครนสูงกว่า 1.2 ล้านราย

สู้ไม่ถอย! จำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในยูเครนสูงกว่า 1.2 ล้านราย

Kyiv Post สื่อด้านเศรษฐกิจและการเมืองของยูเครน รายงานว่า จำนวนบริษัทที่จดทะเบียนและเปิดทำการในยูเครน ณ เดือนเมษายน 2566 มีจำนวนประมาณ 1.2 ล้านราย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าจำนวนบริษัทที่ปิดตัวลงในช่วงปี 2565 ถึง 5.6 เท่า (บริษัทที่ปิดตัวลงในปี 2565 มีจำนวนประมาณ 203,921 ราย) ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีของภาวะสงครามในยูเครน มีผู้ประกอบการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ถึง 208,936 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ขณะที่กลุ่มบริษัท SMEs มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำนวนประมาณ 32,000 ราย

สำหรับสัดส่วนประเภทธุรกิจที่มีการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในยูเครน ได้แก่ ธุรกิจบริการ (ร้อยละ 32.8) ธุรกิจค้าส่ง (ร้อยละ 15.2) องค์กรสาธารณะ (ร้อยละ 13.1) ธุรกิจการเกษตร (ร้อยละ 4.0) ธุรกิจการก่อสร้าง (ร้อยละ 3.1) ธุรกิจค้าปลีก (ร้อยละ 3.0) ธุรกิจการขนส่ง (ร้อยละ 2.7) ธุรกิจ IT (ร้อยละ 2.2) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 2.0) ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในยูเครนที่สูงกว่าจำนวนบริษัทที่ปิดกิจการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจต่อทิศทางที่ดีและความคาดหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเป็นนักสู้ของผู้ประกอบการยูเครนในช่วงภาวะสงครามได้เป็นอย่างดี

2. นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของยูเครนได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ประกอบการยังคงเดินหน้าประกอบธุรกิจและจัดตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความมั่นใจในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยูเครน ทั้งการลดหย่อนภาษี การผ่อนผันการชำระหนี้ธนาคาร การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงการที่รัฐบาลเร่งเจรจาขอรับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป และ IMF เป็นต้น ขณะที่สาเหตุอีกส่วนหนึ่งเป็นไปได้ว่าในช่วงแรกของภาวะสงคราม หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทต้องหยุดให้บริการทำให้ฐานข้อมูลและการเข้าถึงระบบหยุดชะงักลงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในช่วงกลางปี 2565 ซึ่งทำให้จำนวนตัวเลขดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนั่นเอง

Kyiv Post
Opendatabod.ua

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login