หน้าแรกTrade insight > “สุชาติ” ยก สนค. Think Tank กระทรวงฯ สานต่อนโยบายภูมิธรรม 5 ด้าน ‘ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย’

“สุชาติ” ยก สนค. Think Tank กระทรวงฯ สานต่อนโยบายภูมิธรรม 5 ด้าน ‘ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย’

“สุชาติ” ยก สนค. Think Tank กระทรวงฯ สานต่อนโยบายภูมิธรรม 5 ด้าน ‘ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย’download

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login