หน้าแรกTrade insightอาหารอื่นๆ > สินค้าสัตว์เลี้ยงในจีนมีแนวโน้มการเติบโตสูง

สินค้าสัตว์เลี้ยงในจีนมีแนวโน้มการเติบโตสูง

สินค้าสัตว์เลี้ยงในจีนมีแนวโน้มการเติบโตสูง

เมื่อวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2023 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำจัดขึ้นที่เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงครั้งแรกของเมืองฉางซา โดยมีพื้นที่จัดงาน 30,000 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการกว่า 800 รายและกว่า 3,000 แบรนด์สินค้าเข้าร่วมการจัดแสดง สินค้าสัตว์เลี้ยงที่จัดแสดงประกอบด้วย สินค้าอาหาร สินค้าอาหารทานเล่น สินค้าอาหารเสริม อุปกรณ์แปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์ของใช้ เสื้อผ้า ของเล่น ที่นอน ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบสมาร์ทสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งได้ดึงดูดผู้ชมเข้าร่วมงานมากกว่า 100,000 คน

สมาคมพิทักษ์รักษาสัตว์ขนาดเล็กเมืองฉางซาได้ให้ข้อมูลว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเมืองฉางซาเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ปัจจุบันเมืองฉางซามีจำนวนสัตว์เลี้ยงประมาณ 100,000 ตัว มีร้านค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจำนวนกว่า 600 ร้านค้า มีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร มูลค่าของตลาดสูงกว่า 1,000 ล้านหยวน

เมืองฉางซาเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน ซึ่งมณฑหูหนานตั้งอยู่ภาคกลางของจีน มีเศรษฐกิจที่ดี GDP อยู่อันดับที่ 9 ของประเทศจาก 34 มณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น ประชาชนมีกำลังใช้จ่ายสูงในการบริโภค ทั้งนี้ เมืองฉางซาเริ่มจัดงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงขึ้นเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงตลาดประเทศจีนให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

ขนาดตลาดของสัตว์เลี้ยงในประเทศจีน

เทียบกับตลาดต่างประเทศแล้วจุดเริ่มต้นการพัฒนาของตลาดสัตว์เลี้ยงจีนค่อนข้างช้า แต่มีการเติบโตในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ ขนาดตลาดของปี 2015 มีมูลค่าเพียงแค่ 97,800 ล้านหยวน มูลค่าในปี 2016 จำนวน 100,000 ล้านหยวน มูลค่าในปี 2020 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 206,500 ล้านหยวน ซึ่งอัตราการเติบโตระหว่างปี 2015 – 2020 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16.12

ข้อมูลล่าสุดจากรายงาน “สถานการณ์การบริโภคจากสัตว์เลี้ยงของประเทศจีนปี 2022” แสดงว่าปี 2022 ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ของจีนมีจำนวนมากกว่า 70.43 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในจีนมีจำนวนสัตว์เลี้ยงจำนวน 116.55 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ขนาดตลาดของบริโภคมีมูลค่า 270,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ประกอบด้วยขนาดตลาดบริโภคจากสุนัข 147,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 และขนาดตลาดบริโภคจากแมว 123,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 ขนาดตลาดสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน ได้ดึงดูดบริษัทให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดนี้ และมีการจัดวางแผนธุรกิจในสาขาอาหารสัดว์เลี้ยง อาหารเสริม ของใช้ และบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ คาดการณ์ว่าถึงสิ้นปี 2023 ขนาดตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศจีนจะมีมูลค่าสูงถึง 392,400 ล้านหยวน

ตลาดการบริโภค และเทรนด์การบริโภค

ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของจีนมีแนวโน้มเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ มีการศึกษาสูง และมีรายได้ที่ดี กลุ่มวัยรุ่นรุ่นใหม่เหล่านี้ให้ความสําคัญกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว และมีการเอาใจใส่เป็นอย่างมากเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงแบบธรรมชาติ พาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาลเป็นประจําเพื่อตรวจเช็คสุขภาพ และเต็มใจที่จะยอมรับบริการสัตว์เลี้ยงในรูปแบบต่างๆ เช่น การถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง และการ Grooming เป็นต้น จากตัวเลขพบว่าค่าใช้จ่ายกับสัตว์เลื้ยงในจีนต่อตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5,500 หยวนต่อปี สินค้าและบริการสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบด้วย 4 ประเภทหลัก ได้แก่ สินค้าอาหาร สินค้าของใช้ สินค้าการแพทย์ และธุรกิจบริการ สำหรับสินค้าอาหารมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40

สำหรับการเลือกใช้แบรนด์ของสินค้าสัตว์เลี้ยง ผู้บริโภคจีนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 65.5 ยินดีที่จะซื้อสินค้าสัดว์เลี้ยงแบรนด์จีน ผู้บริโภคร้อยละ 21.2 ซื้อทั้งแบรนด์จีนและแบรนด์ต่างประเทศ และผู้บริโภคร้อยละ 13.3 นิยมซื้อแบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายใต้กระแสที่นิยมของแบรนด์จีนในตลาดจีน ทำให้ความดึงดูดใจของสินค้าแบรนด์ต่างประเทศลดลง และเป็นโอกาสการพัฒนาให้กับแบรนด์ใหม่

ข้อมูลจาก Moojing Market Intelligence ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการวิเคราะห์ตัวเลขกับบริษัท E-commerce ในจีน พบว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2023 แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงที่มียอดจำหน่าย 10 อันดับแรกในแพลตฟอร์ม Tmall ที่เรียงตามลำดับ ได้แก่ Guazhoumu (瓜洲牧), Myfoodie (麦富迪), hoopet (华元宠具), hipidog (嬉皮狗), yee, Lifease (网易严选), KERES (凯锐思), Crazy puppy (疯狂小狗), RoyalCanin, Zaizai (再再) ในจำนวนแบรนด์ดังกล่าวเป็นแบรนด์จีนถึง 9 แบรนด์ ส่วนแบรนด์ Guazhoumu (瓜洲牧) มียอดจำหน่ายอยู่เป็นอันดับแรก และได้จัดส่งพัสดุให้กับผู้บริโภคจำนวนกว่า 10 ล้านชิ้น ซึ่งสูงกว่าแบรนด์จากต่างประเทศ RoyalCanin ถึง 3.5 เท่าตัว

นอกจากนี้ ในประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง สินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีการเติบโตสูงที่สุด เนื่องจากผู้เลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้สินค้าโภชนาการ (Pet Nutritional Gel) สำหรับสุนัขและแมว เป็นสินค้าที่ได้ยอดจำหน่ายสูงสุดในหมวดหมู่สินค้าอาหารเสริม ตัวเลขจากแพลตฟอร์ม Tmall พบว่าช่วง 3 ไตรมาสแรก ยอดจำหน่ายของสินค้าอาหารโภชการสำหรับสุนัขและแมวสูงถึง 1,200 ล้านหยวน ซึ่งสูงกว่าสินค้าประเภทอื่นอย่างมาก และมีการขยายตัวร้อยละ 512.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่มียอดจำหนายใน 5 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าอาหารโภชการสำหรับสุนัขและแมว ครีมอาหารบํารุงขนแมว (Cat Hairball Relief) เลซิตินแมว ผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อสุขภาพของแมว วิตามินสําหรับสุนัข จุดขายของสินค้าดังกล่าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การบำรุงขน (ร้อยละ 22) การเสริมแคลเซียม (ร้อยละ 20) การป้องกันการหลุดร่วงของเส้นขน (ร้อยละ 12) การบํารุงผิว (ร้อยละ 11) การควบคุมกระเพาะอาหารและลําไส้ (ร้อยละ 10)

สถานการณ์การนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป

ช่วง 11 เดือนแรก ปี 2023 ประเทศจีนนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปมูลค่า 3,817.52 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา แหล่งประเทศนำเข้า 5 อันดับแรกคือ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ไทย แคนาดา และอิตาลี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เลข ประเทศ มูลค่า (ล้านหยวน) อัตราการขยายตัว (%) สัดส่วน (%)
1 สหรัฐอเมริกา 2,534.93 23.98 66.40
2 นิวซีแลนด์ 492.03 0.36 12.89
3 ไทย 297.19 -37.82 7.78
4 แคนาดา 270.86 -66.49 7.10
5 อิตาลี 103.10 -30.41 2.70

สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปจากประเทศไทยมีมูลค่า 297.19 ล้านหยวน อยู่เป็นมูลค่าอันดับที่ 3 ของบรรดาแหล่งประเทศที่นำเข้า โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.78 แต่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 37.82 เมืองที่นำเข้าหลักส่วนจะอยู่มณฑลที่มีเศรษฐกิจที่เจริญ เช่น เมืองเทียนจิน กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลซานตง มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจ้อเจียง นครฉงชิ่ง และมณฑลเจียงซู เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลาดจีนมีการนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปลดลง จะแสดงให้เห็นในอีกมุมว่า สินค้าแบรนด์จีนกำลังเจริญตัวและครองสัดส่วนมากขึ้นในตลาดจีน

ความคิดเห็นจากสคต. ณ เมืองหนานหนิง ตลาดเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงจีนถือว่าเป็นตลาด Niche Market และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหรรมที่ครบวงจร และมีการขยายไปยังธุรกิจที่หลากหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการด้วย จากจุดเริ่มต้นเป็นการค้าขายสัตว์เลี้ยงขยายไปสู่ธุรกิจต่างๆ เช่น สินค้าอาหาร สินค้าทางการแพทย์ สินค้าของใช้และเสื้อผ้า และบริการต่างๆ เช่น การบำรุงผิว การบริการรับฝากเลี้ยงและดูแล ธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ การฝึกอบรม พิธีฌาปนกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสอย่างมากในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ด้วยปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จํานวนผู้สูงอายุที่ไม่พักอาศัยอยู่กับลูกหลาน และกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่แต่งงานมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เพิ่มสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกคนในครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดการณ์ทางตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อัตราการเติบโตของสัตว์เลี้ยงของประเทศจีนในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 และจะส่งเสริมความต้องการสินค้าสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ถึงแม้ว่าความต้องสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มมากขึ้น แต่การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนก็เริ่มสูงขึ้นเช่นกัน บริษัทอุตสาหกรรมอาหารและนมหลายเจ้าในประเทศจีน เริ่มผันตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง มีการเริ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นอีกกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ

สำหรับสินค้าสัตว์เลี้ยงของไทยในตลาดจีนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ซึ่งแบรนด์สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และยังมีโอกาสในการขยายตัวโดยเฉพาะสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในจีน เช่น Paddytime, Wanpy, Golden, Frisian, Meowstard, Fancy Feast, Sheba, Seakingdom และ Bellotta ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์นำเข้ามาเบิกตลาดจีนยังคงต้องวิเคาะห์สถานการณ์ตลาดเพิ่มเดิมและติดตามกระแสของการบริโภคอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาและนำสินค้าที่เหมาะสมในการทำตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และครองสัดส่วนตลาดเพิ่มมากขึ้น

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

แหล่งที่มา

https://mp.weixin.qq.com/s/uFvbdOC2qa9GSURv37eCHQ

http://hn.people.com.cn/GB/n2/2023/1130/c356884-40660540.html

https://www.sgpjbg.com/baogao/146697.html

https://www.chinairn.com/scfx/20231211/135035200.shtml https://www.chinairn.com/scfx/20231207/173401300.shtml

https://www.chinairn.com/scfx/20231205/095119212.shtml

http://stats.customs.gov.cn/

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สินค้าสัตว์เลี้ยงในจีนมีแนวโน้มการเติบโตสูง

Login