หน้าแรกTrade insightไก่ไข่ > สิงคโปร์ไฟเขียวนำเข้าไข่ไก่จากตุรกี

สิงคโปร์ไฟเขียวนำเข้าไข่ไก่จากตุรกี

ไข่ไก่ยังเป็นที่ต้องการในตลาดสิงคโปร์

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ประกาศอนุมัตินำเข้าไข่ไก่จากตุรกี เพิ่มเป็นประเทศที่ 19 จากเดิมในปี 2562 ที่มีเพียง 12 ประเทศ โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดในเดือนเมษายน 2566 ถัดจากบรูไนในเดือนธันวาคม 2565

 

SFA กล่าวว่า สิงคโปร์ยังคงเดินหน้าเสริมความมั่นคงด้านอาหารต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาจากความไม่แน่นอนของการจัดหาอาหารจากทั่วโลก เช่น สถานการณ์การขาดแคลนไข่ไก่ที่เป็นผลมาจากไข้หวัดนก ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน และต้นทุนอาหารสัตว์และเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ไข่ไก่ที่นำเข้าจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ที่เข้มงวดของ SFA และ SFA จะประเมินบริการด้านสัตวแพทย์ กฎหมาย สถานะโรคในสัตว์ และมาตรการควบคุมของประเทศผู้ส่งออก เช่น ไข่และสัตว์ปีกจะสามารถนำเข้าได้จากประเทศที่ปลอดไข้หวัดนกเท่านั้น

 

ข้อมูลจาก Singapore Food Statistics 2022 ของ SFA ระบุว่า ในปี 2565 ปริมาณรวมไข่ไก่ในสิงคโปร์คิดเป็นจำนวน 2,116.6 ล้านฟอง โดยปริมาณนำเข้าเป็นจำนวน 1,507.5 ล้านฟอง หรือประมาณสองในสามของปริมาณไข่ไก่ในตลาดสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย และประเทศต่างๆ เช่นออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ โปแลนด์ สเปน และไทย และปริมาณหนึ่งในสามที่เหลือมาจากการผลิตในประเทศ ปัจจุบัน สิงคโปร์มีฟาร์มไข่ไก่ 3 แห่ง ซึ่งสามารถผลิตและตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศได้ 30% และจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% เมื่อฟาร์มแห่งที่สี่เริ่มดำเนินการในปี 2567

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันสิงคโปร์นำเข้าอาหารมากกว่า 90% จากกว่า 170 ประเทศ การกระจายแหล่งนำเข้าเป็นหนึ่งในมาตรการรับมือกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ ข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่า ในปี 2566 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยส่งออกไข่ไก่ (HS.Code 040721) ในเชิงมูลค่า มายังสิงคโปร์มากเป็นอันดับสอง รองจากมาเลเซีย ด้วยมูลค่า 25.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 20.44% จากมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจในการส่งออกไข่ไก่มายังสิงคโปร์ ควรศึกษาวิธีการข้อกำหนดด้านกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของสิงคโปร์[1] ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต การแปรรูป เพื่อการผลิตและส่งออกที่ได้มาตรฐานและติดตามแนวโน้มและสถานการณ์ตลาดของสินค้าดังกล่าว เพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดต่อไป

กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารของสิงคโปร์ – https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/commercial-food-imports

แหล่งที่มาข้อมูล/ภาพ :

https://www.straitstimes.com/singapore/turkey-to-export-eggs-to-singapore-becomes-country-s-19th-source

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/publication/sg-food-statistics/singapore-food-statistics-2022.pdf

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login