หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > สำรวจตลาดอุตสาหกรรมจักรยานในจีน

สำรวจตลาดอุตสาหกรรมจักรยานในจีน

1.ความหมายของจักรยาน

จักรยานเป็นอุปกรณ์กลไกง่ายๆ ที่ประกอบด้วยล้อหน้าและล้อหลัง 2 ล้อที่เป็นเส้นตรงเฟรม แป้นเหยียบ และแฮนด์ และขับเคลื่อนด้วยจังหวะของมนุษย์ เป็นวิธีการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้สำหรับการขนส่งและการเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายและสันทนาการสำหรับชาวจีนอีกด้วย

2.มูลค่าตลาด

จากข้อมูลพบว่า ในปี 2564 มูลค่าตลาดจักรยานของจีนอยู่ที่ 194,070 ล้านหยวน และในปี 2565 มูลค่าตลาดจักรยานเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 200,000 ล้านหยวน และจะรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ คาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 265,770 ล้านหยวน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting เชื่อว่า แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดของอุตสาหกรรมจักรยานในจีนจะมีความผันผวน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดและการปรับตัวลงของวัฒนธรรมการปั่นจักรยาน ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมจักรยานในจีนจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

3.สถิติการนำเข้าและส่งออกจักรยานของจีน

จีนนำเข้าจักรยานจากประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products : 1902)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม สิงหาคม ปี 2566

จีนส่งออกจักรยานไปยังประเทศต่าง ๆ

(HS Code Products :1902)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม สิงหาคม ปี 2566

4.การบริโภค

ปัจจัยในการเลือกซื้อจักรยาน ผู้บริโภคชาวจีนมากกว่าร้อยละ 80 พิจารณาจากประสิทธิภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น แบรนด์หรือราคา เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคพิจารณารองจากด้านประสิทธิภาพของสินค้า นอกจากนี้ เนื่องจากชาวจีนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายกันมากขึ้น รวมถึงมีแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าจักรยานระดับกลางถึงระดับสูงที่มุ่งเน้น การรักษาสุขภาพและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโอกาสในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการใช้คมนาคมของผู้บริโภคชาวจีนในปี 2565

ปัจจัยที่ผู้บริโภคชาวจีนพิจารณาเมื่อซื้อจักรยานในปี 2565

แบรนด์จักรยานในประเทศจีน (ปี 2565)

5.ช่องทางการจำหน่ายจักรยานในตลาดจีน

6.แนวโน้มของอุตสาหกรรมจักรยานในจีน

6.1 วัฒนธรรมการปั่นจักรยานในประเทศจีนมีประวัติศาสตร์การพัฒนามายาวนาน มีฐานผู้ใช้งานที่กว้างขวาง โดยเฉพาะในเมืองเทียนจิน เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และมณฑลเจ้อเจียงและกวางตุ้ง ซึ่งในปัจจุบันรถจักรยานของประเทศจีนมีการออกแบบและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อย่างการพัฒนาเป็นรถจักรยานอัจฉริยะ ทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดกับรถจักรยานแบบดั้งเดิม

6.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมจักรยานของประเทศจีนอยู่ในขั้นสมบูรณ์และมีความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจีนมีการผลิตจักรยานแบรนด์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ในอนาคตคาดว่า อุตสาหกรรมจักรยานจะมุ่งเน้นตลาดไฮเอนด์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์/ส่วนประกอบของจักรยานที่ถูกอัพเกรดจากเหล็กแบบดั้งเดิมไปเป็นวัสดุระดับไฮเอนด์ เช่น โลหะผสม และคาร์บอนไฟเบอร์ ที่มีลักษณะสวยงาม น้ำหนักเบา

6.3 รถจักรยานไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ดีในอนาคตและมีการผลิตเพิ่มขึ้นทุุกปี แม้ว่าจักรยานไฟฟ้าจะมีราคาที่สูงกว่า แต่ผู้บริโภคชาวจีนก็ยินดีที่จะยอมจ่ายเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง ซึ่งในอนาคต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอร์ลี่ลิเธียมทไอออนและการปรับปรุงความจุไฟฟ้าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดจักรยานไฟฟ้า

 

ความคิดเห็น สคต.

จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้งานรถจักรยานมาก จนเคยได้รับสมญาว่าเป็นดินแดนแห่งรถจักรยาน แต่ตั้งแต่ที่จีนเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจของตนในช่วงทศวรรษ 1990 ทำให้คนจีนที่มีฐานะตัดสินใจซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางแทนที่จักรยาน แต่ปัจจุบันชาวจีนหันมาใส่ใจสุขภาพ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและน้ำมันที่มีราคาแพง ทำให้ชาวจีนเริ่มหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้น จนทำให้วัฒนธรรมการปั่นจักรยานกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะการมีจักรยานสาธารณะที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันสำหรับมือถือเพื่อให้เช่าใช้จักรยาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูอย่างมากในจีน

อย่างไรก็ตาม สินค้าจักรยานในประเทศจีนก็มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นจักรยานแบรนด์จีนหรือต่างชาติ การสร้างจุดเด่นและจุดขายของสินค้าจึงเป็นกุญแจสำคัญในขยายตลาดสู่จีน โดยจะต้องมุ่งเน้นการผลิตจักรยานด้วยวัสดุคุณภาพดี ออกแบบสวยงาม และมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะช่วยให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งขึ้น

 

*****************************************

ที่มา :

https://www.iimedia.cn/c400/87361.html

สคต. คุนหมิง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login