หน้าแรกTrade insightข้าว > สำนักงานอาหารแห่งชาติอินโดนีเซียยืนยัน การสำรองอาหารของประเทศยังมีความจำเป็น

สำนักงานอาหารแห่งชาติอินโดนีเซียยืนยัน การสำรองอาหารของประเทศยังมีความจำเป็น

ข้าวไทย นำเข้าโดย Bulog Indonesia

TEMPO.CO, จาการ์ตา – สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ และธรณีฟิสิกส์ แจ้งเตือนตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาว่าอินโดนีเซียจะเผชิญกับภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนปีนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศแห้งที่มักทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น กำลังคุกคามการผลิตอาหาร เนื่องจากภัยแล้งอาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย โดยการขาดแคลนอาหารมักเกิดขึ้นสามเดือนหลังจากเริ่มฤดูแล้ง
Arief Prasetyo Adi หัวหน้าสำนักงานอาหารแห่งชาติ กล่าวว่ารัฐบาลได้คาดการณ์ถึงปัญหาเร่งด่วนนี้แล้ว และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไว้ก่อน โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค.2566 BULOG ได้เก็บสต๊อกข้าวไว้แล้ว 1.3 ล้านตัน และยังคงหาเพิ่มเติมอีก 700,000 ตัน “เรากำลังเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่มีผลต่อเทศกาลเลบาราน (การเฉลิมฉลองช่วงสิ้นเดือนถือศีลอด) ตลอดจนถึงช่วงการเลือกตั้ง”
Arief อธิบายข้อมูลความต้องการและการผลิตอาหารสำคัญ 10 รายการตั้งแต่ข้าวจนถึงไข่ ซึ่งสำนักงานอาหารแห่งชาติรับผิดชอบ และอธิบายสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่ยังมีข้อสังเกตว่ารัฐบาลต้องการฟื้นฟูด้านความมั่นคงด้านอาหาร แต่จัดสรรงบประมาณด้านอาหารเพียงเล็กน้อย
วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย
ปัจจุบันปรากฏการณ์เอลนีโญ เริ่มมีผลกระทบต่อผลผลิตด้านอาหารของอินโดนีเซียด้วยปกติเดือนกันยายนของทุกปี อินโดนีเซียจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปัจจุบันมีปริมาณฝนน้อยมากทำให้บางเกาะที่อาศัยน้ำจากเขื่อนเพื่อชลประทานและผลิตไฟฟ้ามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทั้งนี้หากฝนยังตกน้อยจนถึงปลายปี อาจกระทบต่ออาหารสำรอง และราคาอาหารมากกว่าปลายปีที่ผ่านมา(2565)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login