หน้าแรกTrade insight > สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ฉบับที่ 1)

สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ฉบับที่ 1)

  1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ

ชื่อหน่วยงาน : ร้านอาหารไอศวรรย์

ที่อยู่ : 28 Floor, fukan rooftop, GaoZhuang, Xishuanbanna, Yunnan

โทรศัพท์ : 13708611255

ชื่อผู้เข้าพบ : Yan Wenyuan (เจ้าของร้าน)

  1. รายละเอียดบริษัท/องค์กร

2.1 ประวัติความเป็นมา

 ร้านอาหารไอศวรรย์เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยร้านตั้งอยู่ชั้นที่ 28 fukan rooftop, GaoZhuang, Xishuanbanna ร้านไอศวรรย์ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างมากเนื่องจากบรรยายการของร้านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำ และมีอาหารไทยที่เป็นรสชาติไทยแท้ ซึ่งจำนวนโต๊ะของร้านมีประมาณ 18 โต๊ะ อีกทั้งจำนวนลูกค้าในช่วงวันธรรมดามีประมาณ 70 คน/วัน สำหรับในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีผู้คนมารับประทานอาหารประมาณ 100 คน/วัน ซึ่งช่วงเวลา 19.30 น. จะเป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามารับประทานในร้านมากที่สุด เนื่องจากจุดเด่นของร้านที่อยู่บนดาดฟ้า ช่วงเวลาดังกล่าวผู้บริโภคจึงนิยมมาทานอาหารและดูพระอาทิตย์ตกไปด้วย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีมูลค่าการบริโภคที่ร้านเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 65-75 หยวน

จุดเด่นของร้านคือ รสชาติอาหารไทยที่จัดจ้าน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย การตกแต่งร้านรูปแบบไทยและบรรยากาศของร้านที่มองเห็นวิวแม่น้ำ วิวเมืองสิบสองปันนา และวิวพระอาทิตย์ตก มุ่งเน้นเอาใจกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่มารับประทานอาหารและชมบรรยายเมืองสิบสองปันนาไปด้วย ตลอดจนการรักษามาตรฐานและรสชาติของอาหารไทยแท้ ทั้งนี้ รายการอาหารยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ ส้มตำถาด ต้มยำกุ้ง ต้มแซ่บ ไส้อั่ว และน้ำผลไม้สดปั่น นอกจากนี้ ร้านอาหารไอศวรรย์ยังมีเจ้าของเป็นคนไทย ซึ่งเป็นแม่ครัวหลัก ที่เหลือเป็นพ่อครัวชาวจีนที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านโปรโมชันและกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้าน ร้านไอศวรรย์มีการจัดโปรโมชันเมนูอาหารต่าง ๆ ทั้งในช่วงวันธรรมดาและช่วงเทศกาล พร้อมทั้งมีการจัดโปรโมชันร่วมกับ แอพพลิเคชัน Meituan และ Dazhong เช่น โปรโมชันเมนูเซ็ต 2-3 คน เซ็ตเมนู 4-5 คน ใน Meituan

นอกจากนี้ ในอนาคต ทางร้านมีแผนจะลงทุนในด้านประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่ร้านไอศวรรย์และอาหารไทย รวมถึงพัฒนาเมนูอาหารไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่อาหารไทยต่อไป

2.2 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ :

โรงงานผู้ผลิต                      ผู้ส่งออก                                   ผู้นำเข้า

ผู้ขายส่ง/กระจายสินค้า     ผู้ขายปลีก                                 บริษัทตัวแทน

ห้างสรรพสินค้า                   ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ            องค์กรระหว่างประเทศ

องค์กรทางการค้า               องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร      ✔อื่นๆ ระบุ : ร้านอาหารไทย

  1. สินค้า/บริการที่นำเข้าหรือสนใจนำเข้าจากไทย : อาหารไทย เครื่องปรุงรสไทย
  2. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ

ร้านอาหารไอศวรรย์ถือเป็นหนึ่งร้านอาหารไทยในเขตปกครองตนเอง      สิบสองปันนามณฑลยูนนาน ที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงโด่ดเด่นในด้านรสชาติอาหารไทยแท้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น และกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารไทย ทั้งนี้ จีนมีการเปิดประเทศและยกเลิกนโยบาย Zero Covid ทำให้ชาวสิบสองปันนาและผู้บริโภคชาวจีนที่มาท่องเที่ยวที่        สิบสองปันนา หันมองหาร้านอาหารขึ้นชื่อมากขึ้น และมีความนิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้นอีกด้วย โดยร้านอาหารไอศวรรย์มีการใช้เครื่องปรุงและส่วนผสมที่มีความเป็นไทย และให้ความสำคัญกับรสชาติของอาหาร อีกทั้งมีอาหารที่หลากหลาย เช่น อาหารจานเดียว อาหารจานหลัก อาหารว่าง ของหวานและน้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งร้านที่มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ให้จดจำ สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ ทั้งนี้ ร้านอาหารไอศวรรย์ได้รับตรา Thai Select ประเภท Classic เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  1.  ความคิดเห็นสคต.

สิบสองปันนาเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมาก ทำให้วัฒนธรรมการรับประทานและความชื่นชอบในรสชาติอาหารมีความคล้ายคลังกัน ธุรกิจร้านอาหารในสิบสองปันนามีจำนวนมากที่เปิดเป็นร้านอาหารไทยและได้รับความนิยมสูงในกลุ่ม          นักท่องเที่ยว ร้านไอศวรรย์ก็ถือเป็นหนึ่งร้านอาหารไทยในสิบสองปันนาที่มีศักยภาพและได้รับความนิยมสูง มีเมนูอาหารที่น่าสนใจและรสชาติได้มาตรฐานอาหารไทยแท้ ทั้งนี้ ในอนาคตสามารถเพิ่มเมนูให้หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สคต. ณ นครคุนหมิงได้เชิญชวนร้านไอศวรรย์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าอาหาร เพื่อให้ทางร้านมีโอกาสเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้านวัตถุดิบ เครื่องปรุงสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม และได้จัดกิจกรรมโปรโมทร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai Select เพื่อป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีรสชาติไทยแท้ ซึ่งร้านไอศวรรย์ก็ได้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันสคต. ณ นครคุนหมิงจะให้การสนับสนุนร้านไอศวรรย์ และสร้างความร่วมมือกับร้าน โดยจะประสานกับทางร้านต่อไปในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

มิถุนายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login