หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาลฟิลิปปินส์สั่งระงับการปล่อยสินค้าน้ำตาลนำเข้าชั่วคราว

สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาลฟิลิปปินส์สั่งระงับการปล่อยสินค้าน้ำตาลนำเข้าชั่วคราว

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login