หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > สายการบินไทย Thai Airways กลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่เวียดนามอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566

สายการบินไทย Thai Airways กลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่เวียดนามอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566

สายการบินไทย Thai Airways จะกลับมาให้บริการในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 หลังจากพิธีเปิดที่จัดขึ้นโดยสายการบินและบริษัท Huong Giang Air Service จำกัด (HG Aviation) ในกรุงฮานอย

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย กล่าวถึงการกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ  กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ ของสายการบินมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  ในปี 2565 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมากกว่า 500,000 คน ในขณะที่ คนไทยมากกว่า 200,000 คนมาเยือนเวียดนาม คาดว่าในปี 2566 ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

รองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยประเมินการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเวียดนามและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ทั้งสองประเทศกําลังฉลองครบรอบ 10 ปีของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2566)

นาย Nguyen Trung Khanh หัวหน้าสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนาม เน้นถึงความร่วมมือทั้งสองประเทศในด้านการท่องเที่ยว โดยเวียดนามได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของไทยในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และการสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะหลังการระบาดของโควิด 19 ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 10 ล้านคน โดย 500,000 คนเป็นคนไทย และชาวเวียดนามประมาณ 900,000 คน ไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวโดยคาดหวังว่าภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามและสายการบินไทย Thai Airways จะร่วมกันสร้างผลผลิตด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกันดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ตัวแทนของการบินไทย Thai Airways กล่าวว่าบริการ Royal Orchid ของ Thai Airways จะให้บริการในทั้งสองเส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย และกรุงเทพฯ–นครโฮจิมินห์ เส้นทางละ 2 เที่ยวบินในแต่ละวัน

(แหล่งที่มา https://e.vnexpress.net/ ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2566)

วิเคราะห์ผลกระทบ

เวียดนามและไทย มีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิด และเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และองค์กรอื่นๆ ในภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอในด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบเศรษฐกิจต่างๆ เช่น อาเซียน UN WTO เอเปค โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เป็นต้น ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศยังได้ดำเนินโครงการความร่วมมือมากมายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล และการประสานงานในกิจกรรมการตลาดร่วมกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวทั้งในเวียดนาม และในไทย

ด้วยนโยบายยกเว้นวีซ่าภายใต้กรอบของอาเซียน เส้นทางการบินที่สะดวก ระยะทางทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิด และโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษ ไทยและเวียดนาม อยู่ในกลุ่ม 10 ตลาด ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศของกันและกัน ในปี 2562 เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 510,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่อันดับที่ 8 ในตลาดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเวียดนาม ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เดินทางไปประเทศไทยจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่อันดับที่ 9 ในตลาดที่มีนักท่องเที่ยวไปยังประเทศไทย

ดังนั้น การกลับมาให้บริการเส้นทางการบินของ Thai Airways ไปยังเวียดนาม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ เพิ่มการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันเองแบบสองทาง และกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งยังมีบทบาทช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

สายการบินไทย Thai Airways เพิ่มเที่ยวบินรายวันจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองเศรษฐกิจหลักอย่างนครโฮจิมินห์ และกรุงฮานอย เปิดโอกาสในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้าสู่ทั้งเวียดนามและไทย รวมทั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อธุรกิจและเจรจาการค้าระหว่างกัน จึงเป็นโอกาสในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การโรงแรม การขนส่ง และการค้า ทั้งนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในเวียดนาม จะส่งผลให้มีความต้องการสินค้าและบริการ รองรับในอุตสาหกรรมโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login