หน้าแรกTrade insight > สหภาพแอฟริกาอนุมัติกรอบระยะเวลาร่างระเบียบปฎิบัติ (action plan) การดำเนินการตาม ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา (AfCFTA) ปูทางสู่โอกาสทางการค้าที่มากขึ้น

สหภาพแอฟริกาอนุมัติกรอบระยะเวลาร่างระเบียบปฎิบัติ (action plan) การดำเนินการตาม ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา (AfCFTA) ปูทางสู่โอกาสทางการค้าที่มากขึ้น

แหล่งข้อมูล : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login