หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > สร้างโรงงานเบียร์ “ช้าง” ในกัมพูชา

สร้างโรงงานเบียร์ “ช้าง” ในกัมพูชา

เมื่อปลายเดือน ตุลาคม 2566 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ผู้ผลิตเบียร์ช้างจากประเทศไทย ประกาศลงทุนประมาณ 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับสร้างโรงงานผลิตเบียร์ในกัมพูชา เนื่องจากเห็นโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา และกัมพูชา เป็น 1 ใน Strategic Market ทำให้ตัดสินใจเข้าไปลงทุนดังกล่าว จากเดิมที่เป็นรูปแบบการส่งออกไปยังตลาดกัมพูชาผ่าน distributor

นาย Thapana Sirivadhanabhakdi, CEO of ThaiBev กล่าวว่า การลงทุนสร้างโรงงานผลิตเบียร์
ในกัมพูชา มูลค่า 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกัมพูชาเป็นเสมือนการวางโครงสร้างพื้นฐาน โดยโรงเบียร์กัมพูชาแห่งนี้จะมีกำลังการผลิต 50 ล้านลิตร ต่อปี และจะสนับสนุนในการเสริมแกร่งให้กับตราสินค้าและสถานะในตลาดสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในกัมพูชา

นาย Lim Heng รองประธานหอการค้ากัมพูชา กล่าวว่า ภาคเอกชนกัมพูชา ยินดีกับการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเบียร์ช้างในกัมพูชา เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชา และการที่รัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให้มีการลงทุนสร้างโรงเบียร์ในกัมพูชาเพิ่มขึ้น จะลดการนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศ และลดการขาดดุลการค้า รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการสร้างงานให้ประชาชนชาวกัมพูชา และเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้รัฐบาลกัมพูชา

นาย Hong Vannak นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์กัมพูชา เชื่อว่า การลงทุนสร้างโรงเบียร์ของไทยจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของกัมพูชา แต่อาจมีผลกระทบต่อสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงงานเปิดดำเนินการ การลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา ซึ่งจะสร้างผลกำไรมหาศาลทางเศรษฐกิจผ่านการเก็บภาษี และสร้างโอกาสการจ้างงานให้กับชาวกัมพูชา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

1)  ปัจจุบันตลาดเบียร์ในกัมพูชามีมูลค่า 1.03 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการบริโภคเฉลี่ยต่อหัวสูงถึง 67.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และคาดว่าจะสูงถึง 2.20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2568

2) จากการสำรวจของหน่วยงาน Cambodia Demographic and Health ของกัมพูชา ในปี 2021-2022 พบว่า ผู้ชาย 7 ใน 10 คนดื่มแอลกอฮอล์​ ร้อยละ 10 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
ร้อยละ 60 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกหนึ่งถึงห้าวัน  ร้อยละ 18 ดื่มแอลกอฮอล์ ทุก 6 ถึง 10 วัน และ ร้อยละ 12 ดื่มแอลกอฮอล์ทุก 11 ถึง 24 วัน

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้หญิงในเมืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงในพื้นที่ชนบท ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ชายในเมืองและผู้ชายในชนบท

โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

  1. กัมพูชามีโรงเบียร์อุตสาหกรรมหลายแห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดสีหนุ และกรุงพนมเปญ เช่น กลุ่ม Asia Pacific Brewery จากสิงคโปร์ ซึ่งมีโรงงานอยู่ในกรุงพนมเปญ Carlsberg แห่งเดนมาร์ก ที่เข้ากัมพูชามาหลายปีและบริษัท Cambrew ตั้งโรงงานที่จังหวัดสีหนุ ผลิตเบียร์ยี่ห้อ Angkor Beer ซึ่งเป็นแบรนด์เก่าแก่ รวมทั้ง ยังมี บริษัท Khmer Beverages บริษัท Vattanac Brewery และ บริษัท Hanuman Beverages บริษัทเครื่องดื่มเบียร์ยักษ์ใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์ในตลาด มีส่วนแบ่งการตลาดรวมสูงมากกว่า ร้อยละ 70 นอกจากนี้ กัมพูชายังนำเข้าเบียร์จากหลายประเทศ เช่น เบลเยี่ยม เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน และไทย เป็นต้น
  2. การลงทุนสร้างโรงงานผลิตเบียร์ช้างจากประเทศไทยในกัมพูชา ถือเป็นตัวอย่าง การเข้ามาลงทุนในกัมพูชาของผู้ประกอบการไทย เพื่อลดต้นทุนในการขายสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการลงทุนในต่างประเทศ สามารถพิจารณาเข้ามาลงทุนในกัมพูชาได้ เนื่องจาก กัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ มีแรงงานจำนวนมากซึ่งถูกกว่าประเทศไทย มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดี มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศต่างๆ รวมทั้งมีกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนมากมาย พร้อมกับมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ

—————————

 Khmer Times

พฤศจิกายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login