หน้าแรกTrade insight > สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
(นางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคล) ได้พบและหารือกับคุณนิภา ฤทธิ์พรหม, หัวหน้าแผนกขายเทรดดิ้ง บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด เกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารเครื่องปรุงไทยสู่ตลาดบราซิล และแจ้งแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้ง การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม InterContinental

๑. รายละเอียดองค์กร
ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำพริกเผาและน้ำพริกชนิดต่างๆ น้ำปลา น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ “ตราพันท้ายนรสิงห์” ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ดำเนินกิจการมากกว่า 40 ปี กำลังขยายอัตราการผลิต เพื่อรองรับการขยายตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร ตั้งอยู่ที่ บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd.) 99 หมู่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

๒. สรุปการหารือ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้แทนบริษัท
อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด โดยแนะนำบทบาทและการดำเนินการของสำนักงานฯ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับบราซิล ซึ่งผู้แทนบริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด แจ้งว่า บริษัทมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้นำเข้ารายใหญ่บราซิลคือห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต TOWA
ซึ่งได้นำเข้าสินค้าจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาสินค้าเครื่องปรุงอาหารไทย อาทิ น้ำพริก
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยยังคงรักษาคุณภาพและรสชาติให้เป็นมาตรฐานและรสตำรับไทย
สำนักงานฯ ได้หารือแนวทางขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในบราซิล หารือร่วมกับแขกพิเศษ EX 1 ซึ่งผู้แทนบริษัท แจ้งว่า บริษัทฯ พร้อมขยายโอกาสทางการค้าระหว่างกัน และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แขกพิเศษ EX 1 ได้ทดลองชิม
ในการนี้ ผอ.สคต. แจ้งว่า วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สคต. มีกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง และมีกำหนดลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าอาหาร จึงขอเชิญผู้แทนบริษัทพันท้ายเข้าร่วมคณะผู้แทนอุตสาหกรรมอาหารที่จะเดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกา (อาร์เจนตินา ชิลีและบราซิล) เพื่อจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าบราซิลรายอื่นๆ ซึ่งผู้แทนดังกล่าวแจ้งว่า ปี 2023 บริษัทไม่มีแผนงานที่จะเดินทางไปยังบราซิล ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า บริษัทเห็นว่ากิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าบราซิลด้านอาหาร เป็นกิจกรรมน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการขยายการส่งออกของไทยไปยังตลาดบราซิล ซึ่งยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวอีกในระยะยาว
นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thai SELECT ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ในการรับรองคุณภาพของอาหารไทยว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติไทยแท้ และมีการใช้วัตถุดิบไทย 100% ซึ่งผู้แทนบริษัทเห็นว่าตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและธุรกิจบริการร้านอาหารไทย โดยร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ต่างใช้ผลิตภัณฑ์ไทย อาทิ พันท้าย เป็นวัตถุดิบ
3. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
สคต. ณ นครเซาเปาโล เห็นว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าบราซิล จะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการค้าได้ในระยะยาว และการเสริมสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างไทยกับบราซิลควรดำเนินการอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดส่งออกของไทยสู่บราซิลต่อไป

————————————-

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login