หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้นำเข้ากับร้าน Mei jo

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้นำเข้ากับร้าน Mei jo

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
(นางสาวพุทธชาติ วงษ์มงคล) ได้พบและหารือกับ Mr. Jack Hwang, Marketing Director, ร้าน Mei Jo (Astron Commercial LTDA) เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้นำเข้า

๑. รายละเอียดองค์กร
ร้าน Mei jo เป็นผู้นำเข้าสินค้าเอเชียเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและค้าส่ง โดยนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 80 รองลงมา ได้แก่ จีนไทเป ร้อยละ 10 และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขนมขบเคี้ยว อาหารแช่แข็ง เครื่องกระป๋อง ก่อตั้งกิจการมา 23 ปี (วันที่ 13 ธันวาคม 1999) ปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าไทยหลายชนิดภายใต้ตราไก่ ตั้งอยู่ที่ ร้าน Mei Jo (Astron Commercial LTDA), Rua Espirita, No.142, Cambuci, São Paulo

๒. สรุปการหารือ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับของร้าน Mei Jo ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าเอเชียเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและค้าส่ง โดยสคต. ได้แนะนำบทบาทและการดำเนินการของสำนักงานฯ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับบราซิล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการจำหน่ายในร้าน ร้าน Mei jo และได้สำรวจสินค้าไทยที่มีการจำหน่ายในร้าน พบว่ามีข้าวหอมมะลิยี่ห้อ Asanee เงาะกระป๋อง น้ำพริกตราแม่พลอย น้ำพริกเผาตราไก่ กะปิ ซอสหอยนางรมตราแม่ครัว และเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยสคต. ได้แนะนำสินค้าไทยเพิ่มเติมให้แก่ผู้จัดการด้านการตลาด เพื่อพิจารณานำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น โดยผู้แทนร้าน Mei jo แจ้งว่า จะขอพิจารณาแนวโน้มสินค้าไทยในตลาดบราซิล เนื่องจากขณะนี้ร้านมีการนำเข้าผ่านตัวแทนด้านการค้าทางสหรัฐฯ หากนำเข้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใหม่ที่แตกต่าง อาจต้องใช้เวลาในการทำตลาดให้ผู้บริโภคบราซิลมีความคุ้นเคยต่อสินค้าไทยใหม่ ซึ่งขอพิจารณาเรื่องต้นทุนและชนิดของสินค้าใหม่
ในการนี้ ผอ.สคต. แจ้งว่า วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สคต. มีกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง จึงขอเชิญผู้แทนร้าน Mei jo เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผู้แทนดังกล่าวแจ้งว่ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยด้านอาหาร โดยเฉพาะ ข้าวหอมมะลิ เครื่องปรุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส ซึ่งผอ.สคต. ได้มอบรายชื่อบริษัทผู้ส่งออกด้านอาหารไทยพร้อมรูปตัวอย่างสินค้าให้ร้านพิจารณาเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อไป

3. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
สคต. ณ นครเซาเปาโล เห็นว่า กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกไทยด้านอาหารกับผู้นำเข้าบราซิลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จะสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ไทยในตลาดบราซิลมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้นำเข้าได้เจรจาธุรกิจโดยตรง สามารถเห็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ซึ่งเสริมสร้างกระแสนิยมในความหลากหลายของเครื่องปรุงอาหารไทยควบคู่กับสินค้าอาหารอื่นๆ ของไทย ช่วยขยายโอกาสและช่องทางการค้าในตลาดบราซิลกับ ผู้นำเข้ารายใหม่มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้นำเข้าประสงค์จะพิจารณาแนวทางและโอกาสของสินค้าใหม่ก่อนตัดสินใจนำเข้า เนื่องจากผู้บริโภคบราซิลมักนิยมซื้อสินค้าแบรนด์เดิม ไม่ชอบทดลองของใหม่ จึงเป็นความท้าทายในการนำเข้าสินค้าใหม่สู่ตลาดบราซิล

————————————-

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login