หน้าแรกTrade insight > สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายปี (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) งบประมาณปี 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายปี (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) งบประมาณปี 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login