หน้าแรกTrade insight > สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login