หน้าแรกTrade insight > สมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวน

สมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวน

       

รูปที่ 1 เครื่องหมายการค้าของสมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวน

          สมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวน (Sichuan Agricultural Products Circulation Association, SAPCA)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นหน่วยงานภาคเอกชนแห่งแรกในมณฑลเสฉวนที่ช่วยจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือรัฐบาลและผู้ประกอบการในการสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ส่งเสริมตลาดสินค้าการเกษตรเฉพาะอย่าง และให้คำปรึกษาทางเทคนิคและการฝึกอบรมแก่รัฐบาลและผู้ประกอบการ

          นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบรนด์สินค้าทางการเกษตรระดับภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าทางการเกษตรเฉพาะถิ่น ผ่านนโยบาย “อู่จิ้น หรือการเข้าถึงทั้งห้าประการ” อันได้แก่ การเข้าถึงฐานการผลิต การเข้าถึงตลาดค้าส่ง การเข้าถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต การเข้าถึงเขตชุมชน และการเข้าถึงการขนส่ง โดยมีจุดประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตร เช่น ขายออกยาก และหาซื้อลำบาก    เป็นต้น ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาล องค์กร สมาชิกและอุตาสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

          นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับตลาดส่งออกสินค้าเกษตรทั้งในและนอกมณฑล ทำให้สมาคมมีข้อได้เปรียบในเรื่องของข้อมูลช่องทางการจัดจำหน่ายและข้อมูลผู้ให้บริการสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการจัดงานต่าง ๆ อาทิ เทศกาลผลไม้ไทย และลิ้นจี่เมืองเกาโจว เป็นต้น ทำให้สินค้าเกษตรจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าสู่ตลาดขายส่งชั้นนำอย่าง ตลาดเจียงหนาน เมืองกวางโจว ตลาดซินฟาตี้ กรุงปักกิ่ง ตลาดเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซวงฝู มหานครฉงชิ่ง และยังเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ เช่น Ito หย่งฮุย คาร์ฟูร์ และซูหนิง นอกจากนี้ยังผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น JD (จิงตง) เหม่ยถวน เฉิงซินโยวชวน เป็นต้น การที่สมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวนได้ดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้มียอดขายโดยตรงมากกว่า 2 ล้านรายการ และมูลค่าการสั่งซื้อสูงถึง 36 ล้านหยวน (ประมาณ 180 ล้านบาท)

          เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสินค้าประจำมณฑลของกระทรวงพาณิชย์มณฑลเสฉวน ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ทางสมาคมฯ ได้จัดให้ผู้ประกอบการชาวเสฉวนเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า ศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง เมืองกวางโจว เมืองเซินเจิ้น เมืองหนางจิง และนครฉงชิ่ง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจความต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกัน เพิ่มช่องทางขายสินค้าของมณฑลเสฉวน และถือเป็นการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของมณฑลไปพร้อมกันอีกด้วย

          ในปัจจุบัน ทางสมาคมมีความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรวมกันกว่า 1,500 ราย มีช่องทางขายทั้งในและนอกมณฑล รวมไปถึงช่องทางอีคอมเมิร์ซชื่อดังระดับประเทศ เช่น JD (จิงตง) เหม่ยถวน หรือจะเป็นแบรนด์ผู้ค้าผลีกชั้นนำอย่าง หย่งฮุย มิสเตอร์ฮิปโป และไป่กั่วหยวน เป็นต้น ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่าการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรอยู่ที่ 5,000 ล้านหยวน (ประมาณ 25,000 ล้านบาท) และมีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 1 ล้านตัน โดยประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต. 

          สมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวนได้ให้การยึดมั่นในแนวคิด “ฝึกอบรม นำเสนอช่องทางจับคู่เจรจาการค้า และให้บริการด้านอุตสาหกรรม” เสมอมา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบท โดยทางสมาคมได้จัดกิจกรรมมาแล้วกว่า 20 ครั้ง ยกตัวอย่าง ปี 2561 กิจกรรมงานอภิปรายเกี่ยวกับโมเดลช่วยเหลือด้านอีคอมเมิร์ซสำหรับผลผลิตทางการเกษตรของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่กานจือ อาป้า และเหลียงซาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมเกือบหมื่นคนจาก 15 เมืองด้วยกัน ทำให้เกิดมูลค่าการขายสินค้าทางการเกษตรสูงถึง 230 ล้านหยวน (หรือประมาณ 1,150 ล้านบาท) ดังนั้น สมาคมนี้จึงเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขยายโอกาสทางการค้าสินค้าทางการเกษตรมายัง ประเทศจีน

————————————————–

แหล่งข้อมูล :

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMTA5OTQwMA==&mid=2649786504&idx=1&sn=fc650380b1d57b5f70c773cc1948651c&chksm=8f5ea2efb8292bf9d6a0bf3ba4b2bf3b28f2f49b58bfc8248407a2d85c649eb80d818b8b796a&scene=27

https://jinshuju.net/f/fH8u0S

v2012.pengzhou.gov.cn/pzs/c111401/2020-10/19/content_103f5ce8689c4f6f9797b84da46893a9.shtml

แปลและเรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สมาคมการค้าสินค้าเกษตรครบวงจรแห่งมณฑลเสฉวน

Login