หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > สภาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติเอกวาดอร์ – วิจารณ์รัฐบาลที่ยกเลิกเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

สภาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติเอกวาดอร์ – วิจารณ์รัฐบาลที่ยกเลิกเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20230227111857_1_file.pdf

Login