หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > สปป.ลาวเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ

สปป.ลาวเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ

สปป. ลาว  เร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุนทางธุรกิจให้เอื้ออำนวยมากขึ้น โดยรัฐบาลลาวได้อนุมัติระเบียบใหม่ที่กำหนดขึ้นเพื่อลดเวลาการจดทะเบียนสำหรับธุรกิจใหม่จาก 10 เหลือเพียง 3 วัน ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายนายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เพื่อปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีระบบแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 45 วันหลังจากลงประกาศในจดหมายเหตุทางราชการอย่างเป็นทางการแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้คาดว่าจะปฏิวัติกระบวนการจดทะเบียนสำหรับธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพและเข้าถึงระบบการลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น แม้ว่าผู้สมัครจะยังมีทางเลือกในการลงทะเบียนด้วยตนเอง แต่ระบบออนไลน์เป็นตัวเลือกที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งกระบวนการและเพิ่มความสะดวกสบายในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยเอกสารซึ่งตีพิมพ์ในจดหมายเหตุทางราชการอย่างเป็นทางการของลาวนั้นได้สรุปขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยื่นจดทะเบียนออนไลน์ เมื่อผู้ประกอบการส่งใบสมัครเรียบร้อย และตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินการลงทะเบียนจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทางอีเมลหรือ SMS เกี่ยวกับวันที่ออกเอกสารซึ่งตามรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ การจดทะเบียนธุรกิจจะได้รับการออกเอกสารให้ภายในสามวันทำการนับจากวันที่แจ้งให้ผู้สมัครทราบ

 

อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าในระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจของลาวนั้น กำลังมาพร้อมกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ที่ลาวต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง ค่าเงินอ่อนค่า และหนี้สาธารณะที่ไม่ยั่งยืนซึ่งฝ่ายบริหารนำโดย นายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ได้มีนโยบายจัดสรรสินเชื่อ 4.5 ล้านล้านกีบ (225 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเดือนกันยายน 2566 เพื่อรองรับการผลิตในประเทศและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี ธนาคารจึงสามารถเสนอสินเชื่อเหล่านี้แก่ธุรกิจได้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี แม้ว่านโยบายจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ความคืบหน้าก็ยังช้ากว่าที่คาดไว้นับตั้งแต่เริ่มใช้นโยบายดังกล่าว ซึ่งจากคำขอ 81 ฉบับที่ยื่นผ่านธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง มีเพียง 13 คำขอเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าเกณฑ์โดยคณะกรรมการนโยบายสินเชื่อ และมีการลงนามในสัญญา 2 ฉบับ และอีก หนึ่งรายถูกปฏิเสธ เหลืออีก 10 รายรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ความคืบหน้าที่ล่าช้านั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การประสานงานที่ไม่ดีระหว่างสมาชิก เอกสารที่ธนาคารพาณิชย์จัดเตรียมไม่เพียงพอ และการขาดแคลนข้อเสนอจากภาคธุรกิจ และแม้ว่าภาคธุรกิจของลาวอาจจะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ แต่รัฐบาลลาวยังคงพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปข้างหน้าต่อไป

*******************************

ที่มา : laotiantimes.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สปป.ลาวเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ

Login