หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > สนค. แนะ เตรียมความพร้อมให้สินค้าอุตสาหกรรมไทย ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของมาตรการ CBAM

สนค. แนะ เตรียมความพร้อมให้สินค้าอุตสาหกรรมไทย ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของมาตรการ CBAM

สนค. แนะ เตรียมความพร้อมให้สินค้าอุตสาหกรรมไทย ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของมาตรการ CBAMdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login