หน้าแรกTrade insight > สนค. แนะ ผู้ประกอบการภาคบริการ รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน พลิกวิกฤตเอลนีโญ-ลานีญา

สนค. แนะ ผู้ประกอบการภาคบริการ รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน พลิกวิกฤตเอลนีโญ-ลานีญา

สนค. แนะ ผู้ประกอบการภาคบริการ รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน พลิกวิกฤตเอลนีโญ-ลานีญาdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login