หน้าแรกTrade insight > สนค. เปิดตัว “คิดค้า Briefing” ช่วยผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึง ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าง่ายขึ้นผ่าน Data Storytelling นำร่อง “จับชีพจรส่งออกไทย”

สนค. เปิดตัว “คิดค้า Briefing” ช่วยผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึง ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าง่ายขึ้นผ่าน Data Storytelling นำร่อง “จับชีพจรส่งออกไทย”

สนค. เปิดตัว “คิดค้า Briefing” ช่วยผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึง ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าง่ายขึ้นผ่าน Data Storytelling นำร่อง “จับชีพจรส่งออกไทย” download

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login