หน้าแรกTrade insight > สนค. หนุน การท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม (Event Tourism) เพิ่มช่องทางเผยแพร่ Soft Power ไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

สนค. หนุน การท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม (Event Tourism) เพิ่มช่องทางเผยแพร่ Soft Power ไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

สนค. หนุน การท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม (Event Tourism) เพิ่มช่องทางเผยแพร่ Soft Power ไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login