หน้าแรกTrade insight > สนค. วิเคราะห์ การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแบบก้าวกระโดด มีความเสี่ยงทำให้เงินเฟ้อและต้นทุนเพิ่มขึ้น

สนค. วิเคราะห์ การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแบบก้าวกระโดด มีความเสี่ยงทำให้เงินเฟ้อและต้นทุนเพิ่มขึ้น

สนค. วิเคราะห์ การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแบบก้าวกระโดด มีความเสี่ยงทำให้เงินเฟ้อและต้นทุนเพิ่มขึ้นdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login