หน้าแรกTrade insightข้าว > สถานการณ์ในทะเลแดงเริ่มส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้ามายังสหราชอาณาจักร

สถานการณ์ในทะเลแดงเริ่มส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้ามายังสหราชอาณาจักร

ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ขยายลุกลามจากระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ไปยังบริเวณทะเลแดงซึ่งได้รับผลกระทบจากการโจมตีของกลุ่มฮูตีส่งผลให้การเดินเรือเพื่อผ่านช่องแคบสุเอซซึ่งมีการขนส่งทางเรือผ่านช่องทางนี้กว่า 12% ของการค้าโลกชะลอตัว ในขณะที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้ร่วมมือกันในปฏิบัติการเพื่อปกป้องเรือขนส่งสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการโจมตีของกลุ่มฮูตี โดยให้เหตุผลว่าเป็นการปฏิบัติการเพื่อป้องกันผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางเรือที่ล่าช้า โดยที่ผ่านมาปริมาณการขนส่งทางเรือผ่านเส้นทางนี้ลดลงไปแล้วกว่า 20% เนื่องจากบริษัทขนส่งทางเรือ เช่น Maersk จำเป็นต้องหยุดการเดินเรือผ่านเส้นทางนี้ส่งผลให้การขนส่งระหว่างยุโรปและประเทศทางแถบตะวันตกอื่นๆ ล่าช้าไป

HSBC ทำการวิเคราะห์ว่าการหลีกเลี่ยงเส้นทางคลองสุเอซ และใช้เส้นทางแหลมกู๊ดโฮปจะเป็นการเดินทางเพิ่มขึ้นถึง 2,500 – 3,500 ไมล์ทะเล ซึ่งจะเพิ่มการเดินทางขึ้นอีก 14 วันระหว่างเอเชียและยุโรป และจะมีต้นทุนในการเดินเรือเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งในเดือนพฤศจิกายนอีก 15-20% ในขณะที่ผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบจากสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น 10% จากผลกระทบจากเส้นทางเดินเรือที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมัน ธัญพืช ข้าว เครื่องเทศ และผลไม้ นอกจากนี้ ห้างค้าปลีก M&S ยังคาดว่าสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ในบ้านจะได้รับผลกระทบจากการขนส่งที่ล่าช้าในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับผลกระทบราคาสูงขึ้นและการส่งมอบที่ล่าช้า สินค้าวัตถุดิบอื่นๆ อาทิ น้ำมัน หรือชิ้นส่วน ต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน รวมถึงสินค้าหมวดพลังงานที่ตะวันตกพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางมากขึ้นหลังจากมีปัญหากับรัสเซีย โดยมีการคาดการณ์ว่าน้ำมันดิบอาจมีราคาสูงขึ้น 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรล และราคาก๊าซอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 25%

สหราชอาณาจักรอาจได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องพลังงาน ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาการ์ตาซึ่งเป็นผู้ส่งออกพลังงานมายังสหราชอาณาจักรได้ยุติการขนส่งผ่านช่องทางทะเลแดงซึ่งอาจส่งผลให้สหราชอาณาจักรจำเป็นต้องใช้พลังงานสำรองฉุกเฉินของตนเอง ในขณะที่มีการพิจารณาใช้ช่องทางขนส่งผ่านแหลมกู๊ดโฮปซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตที่ต้องใช้พลังงานในการผลิตในสหราชอาณาจักร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร การขนส่ง และขนมอบ

 

ที่มา : The Grocer / Reuters / The Guardian

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต.

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ S&P Global Market Intelligence มีรายงานว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรเริ่มดีขึ้น โดนมีสัญญาณที่ดีจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง และอัตราการกู้ยืมที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคมเป็นผลจากการเติบโตในภาคบริการ แต่ในทางกลับกันภาคการผลิตเริ่มได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในทะเลแดงที่ชะลอตัวลงเนื่องจากการขนส่งวัตถุดิบและการส่งออกชะลอตัว โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจนี้จะส่งผลต่อธนาคารกลางในการตัดสินใจประกาศลดดอกเบี้ยในต้นเดือนกุมภาพันธ์

ทั้งนี้ สถานการณ์การขนส่งทางเรืออาจส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไทยมายังสหราชอาณาจักรให้เกิดความล่าช้าและมีต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงขึ้น โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์บริเวณทะเลแดงและภูมิภาคโดยรอบจะคลี่คลายในเร็ววัน ผู้ประกอบการไทยทั้งผู้นำเข้าและส่งออกควรติดตามสถานการณ์ และประเมินการจัดส่งสินค้าร่วมกับผู้นำเข้าเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาการขนส่งและต้นทุนในการขนส่งที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาด

 

 

 

                                                                                      สรุปโดย สคต. ลอนดอน

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สถานการณ์ในทะเลแดงเริ่มส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้ามายังสหราชอาณาจักร

Login