หน้าแรกTrade insightปาล์มน้ำมัน > สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2567

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนมีนาคม 2567
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร[1],[2]

ในเดือนมีนาคม 2567 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ลดลง -1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเติบโต +3.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมลดลงที่ -3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้น +1.7% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่ -0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +5.6% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนมีนาคม 2567 NODX ลดลงที่ -20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -0.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนมีนาคม 2567 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากโตที่ +5.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Telecommunications Equipment, ICs และ Diodes & Transistors ลดลงที่ -38.8%, -8.0% และ -11.0% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนมีนาคม 2567 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX ลดลงที่ -23.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -1.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceuticals, Structures of Ships & Boats  และ Non-Monetary Gold ลดลง -70.3%,
-99.8% และ -49.1% ตามลำดับ

ตลาดการส่งออก NODX

               ในเดือนมีนาคม 2567 ตลาดส่งออก NODX ภาพรวมทั้งหมดลดลง ยกเว้น จีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ EU27(-45.4%) สหรัฐฯ (-50.2%) และญี่ปุ่น (-36.5%)

 

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนมีนาคม 2567 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าโตขึ้นที่ +2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +9.9% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไลบีเรีย (+45.0%) อินโดนีเซีย (+42.9%) และหมู่เกาะมาร์แชลล์ (+45.6%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณลดลง +2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +11.9% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนมีนาคม 2567 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เพิ่มขึ้น +4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้น +0.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของสินค้า Electronic NORX แต่สินค้า Non-Electronic NORX ลดลง

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนมีนาคม 2567 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เพิ่มขึ้น +18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +6.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ICs (+7.6%) PCs (+556.2%) และ Other Computer Peripherals (+40.1%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนมีนาคม 2567 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX ลดลงที่ -7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -4.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceuticals (-17.3%) ,Personal Beauty Products (-24.3%) และ Works of Arts  (-75.4%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนมีนาคม 2567 ตลาดส่งออก NORX ทั้งหมดลดลง โดยตลาดที่โตขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+51.4%) ไทย (+62.2%) และจีน (+15.6%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2567 ลดลงที่ -1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกลดลง -3.4% และการนำเข้าลดลง
-0.1% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ลดลงที่ -20.7% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -0.2% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX ลดลง ทั้งนี้ การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้า รวมถึงชิป และเซมิคอนดักเตอร์อ่อนตัวลง โดยการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ลดลง -9.4% (YoY) ในเดือนมีนาคม 2567 หลังจากที่ขยายตัวในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ที่ 0.6% และ 5.2% ตามลำดับ หมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม แผงวงจรไฟฟ้า และ Diodes and Transistors ได้ลดลงมากที่สุด

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมีนาคม 2567 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า[1] ระบุว่า การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่า 24,960.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (892,290 ล้านบาท) หดตัวลงที่ร้อยละ 5.6 ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนและขยายตัวต่ำ จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ อีกทั้งการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดยาวนานส่งผลต่อกำลังซื้อ ปัญหาหนี้สิน และการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ สภาพอากาศแปรปรวนทำให้อุปทานของสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดล่าช้า

 

————————————

ที่มา/ข้อมูลภาพ (Credit Photo) :

Enterprise Singaporehttps://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2024/april/mr01724_monthly-trade-report—mar-2024.pdf

StraitsTimes  – https://www.straitstimes.com/business/singapore-key-exports-slump-207-in-march-worse-than-expected

[1] https://uploads.tpso.go.th/1.1%20Press%20Release%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2067-Final1.pdf

[1] ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

[2] การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2567

Login