หน้าแรกTrade insight > สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนมกราคม 2567

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนมกราคม 2567
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร

ในเดือนมกราคม 2567 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลง -6.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ +16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลง -4.6% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมเติบโตขึ้นที่ +11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -9.3% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนมกราคม 2567 NODX ขยายตัวที่ +16.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -1.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนมกราคม 2567 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เพิ่มขึ้น +0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -11.7% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ Diodes & Transistors, PCs และ Printed Circuit Boards (PCB) เพิ่มขึ้น +9.3%, +5.7% และ +34.3% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนมกราคม 2567 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้นที่ +21.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ 1.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceutical (+9.9%), Non-Monetary Gold (+198.7%) และ Specialized Machinery (+41.1%)

ตลาดการส่งออก NODX

               ในเดือนมกราคม 2567 ตลาดส่งออก NODX ภาพรวมทั้งหมดลดลง ยกเว้น EU27 ไต้หวัน ญี่ปุ่น และไทย โดยตลาดที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ จีน(+101.3%) สหรัฐฯ (+35.4%) และฮ่องกง (+60.8%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนมกราคม 2567 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าโตขึ้นที่ +6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -16.3% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ EU27 (+41.1%) อินโดนีเซีย (+66.9%) และหมู่เกาะมาร์แชลล์ (+16.7%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น +9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -12.9% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนมกราคม 2567 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เพิ่มขึ้น +20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลง -1.4% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนมกราคม 2567 การส่งออกสินค้า Electronic NORX ลดลงที่ -4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +12.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ICs (+32.6%) PCs (+49.1%) และ Consumer Electronics (+21.6%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนมกราคม 2567 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เพิ่มขึ้นที่ 17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +1.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+120%), Specialized Machinery (+58.3%) และ Non-Electric Engines & Motors  (+37.2%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนมกราคม 2567 ตลาดส่งออก NORX ทั้งหมดโตขึ้น โดยตลาดที่โตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (+71.9%) จีน (+28.8%) และ ไทย (+45.1%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนมกราคม 2567 เติบโตขึ้นอยู่ที่ +14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกเพิ่มขึ้น +16.7% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น
+11.1% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นที่ +16.8% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -1.5% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Electronic NODX และสินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า วัฏจักรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้ผ่านจุดต่ำสุด และความต้องการซื้อขณะนี้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสิงคโปร์จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าอิเล็กทรอนิกส์นี้

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมกราคม 2567 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุว่า การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2567 มีมูลค่า 22,649.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (784,580 ล้านบาท) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ร้อยละ 10.0 การส่งออกของไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลาย ๆ ประเทศในเอเชียตามทิศทางการค้าโลกที่เริ่มฟื้นตัวจากภาวะเงินเฟ้อ ประกอบกับปัจจัยมูลค่าฐานการส่งออกต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อีกทั้งมีแรงหนุนจากการส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบตามการฟื้นตัวของวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ยังคงขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามความไม่แน่นอนจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคทางการค้าในระยะต่อไป

 

ที่มา/ข้อมูลภาพ (Credit Photo) :

Enterprise Singaporehttps://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2024/february/mr00724_monthly-trade-report—jan-2024.pdf

StraitsTimes  – https://www.straitstimes.com/business/singapore-key-exports-rise-168-in-january-after-jump-in-shipments-of-non-monetary-gold

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนมกราคม 2567

Login