หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ศึกตลาดอีคอมเมิร์ซจีนออกกลยุทธ์การค้าคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า

ศึกตลาดอีคอมเมิร์ซจีนออกกลยุทธ์การค้าคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า

ตามรายงานสื่อข่าวของจีน ระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้  Taobao และ JD.com ได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มข้อกำหนด “การคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า” อย่างเป็นทางการ โดยบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ Taobao, JD.com และ Pinduoduo ได้เริ่มใช้เงื่อนไขการบริการหลังการขาย “คืนเงินโดยไม่คืนสินค้า”จนกลายเป็นตัวชี้วัดสำหรับการยกระดับประสบการณ์การบริโภคและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดจีน จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์นี้เป็นการส่งเสริมการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดจีนมีการยกระดับศักยภาพการแข่งขันสูงมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม Taobao ได้ออก “ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎการจัดการข้อพิพาทของแพลตฟอร์ม Taobao” หลายประการ โดยหนึ่งในนั้นมีข้อกำหนด “การคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า” โดยตามกฎระเบียบดังกล่าว Taobao จะทำการประเมินผ่านตัวชี้วัดโดยใช้บิ๊กดาต้าของแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ซื้ออยู่ในขอบเขตกฎเกณฑ์ตามที่กำหนด ก็จะคืนเงินหรือสนับสนุนการคืนเงินโดยตรงแก่ผู้ซื้อทันที ทำให้ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ส่วนในด้านของ JD.com หลังจากที่ Taobao ได้ออก “ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ ในวันต่อมา JD.com ก็ได้ประกาศแก้ไข “กฎเกณฑ์การจัดการบริการหลังการขาย” และ “กฎทั่วไปสำหรับการจัดการข้อพิพาทในการทำธุรกรรม” เช่นกัน โดย ระบุว่าเมื่อสินค้าที่ร้านค้าจัดส่งไปยังผู้บริโภคมีปัญหาจำนวนมาก เช่น คุณภาพไม่ดี คำอธิบายไม่สอดคล้องกัน บรรจุภัณฑ์ที่ผิดปกติ เป็นต้น JD.com ก็จะใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่วิเคราะห์พฤติกรรมการทำธุรกรรมของร้านค้าและรูปแบบการทำธุรกรรม ผ่านความคิดเห็นของผู้บริโภค ข้อร้องเรียน และรายงาน หลังจากการที่ทะการประเมินครอบคลุมจากหลายด้าน แพลตฟอร์มจะมีสิทธิตัดสินใจว่าจะคืนเงินโดยไม่คืนสินค้าหรือคืนสินค้าเท่านั้น รวมถึงการคืนเงินโดยไม่คืนสินค้าหรือคืนสินค้าเท่านั้น หลังจากที่ผู้บริโภคสมัครขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า นอกจากนี้ขั้นตอนการคืนเงินของ Pinduoduo ระบุว่า Pinduoduo มีสิทธิ์ตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนเองเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการของผู้ค้าโดยพิจารณาจากแอปพลิเคชันของผู้ใช้ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้/หรือหลังการขายของร้านค้า และปัจจัยอื่น ๆ เป็นต้น

โดยหลังจากที่บริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำทั้ง 3 แห่งของจีน เริ่มการใช้กฎเกณฑ์บริการหลังการขายดังกล่าว บริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำ 3 แห่ง ต่างก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก  ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง ความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีนได้มีการปรับปรุงให้เสมอภาคกัน ซึ่งนโยบายครั้งนี้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ และดึงดูดผู้บริโภคให้มากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันในด้านผลิตภัณฑ์และราคาค่อยๆ อิ่มตัว นโยบายการคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของการแข่งขันสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเช่นนี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆในจีน จำเป็นต้องคิดค้นและปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นอกจากนี้ยังจะกระตุ้นให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึ้น ปรับปรุงระดับการบริการโดยรวม และส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั้งหมดไปในทิศทางที่ดีและเติบโตมากขึ้น

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบัน การแข่งขันระหว่างบริษัทอีคอมเมิร์ซค้าปลีกในจีนดุเดือดอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดแล้ว Alibaba ครองอันดับ 1 โดยมีมูลค่าตลาด ล้านล้านหยวน รองลงมาคือ JD.com, Pinduoduo และ Suning.com ครองอันดับ 2 โดยมีมูลค่าตลาดแสนล้านหยวน  นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอีคอมเมิร์ซค้าปลีกอื่นๆ มีมูลค่าตลาด หมื่นล้านหยวน บริษัทอีคอมเมิร์ซค้าปลีกมากกว่า 20 แห่ง มีมูลค่าตลาดน้อยกว่าหมื่นล้านหยวน  โดยเมื่อพิจารณาจากรายได้จากการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซค้าปลีก แบ่งออกเป็น JD.com 7.45 แสนล้านหยวน อาลีบาบา 5.29 แสนล้านหยวน Suning.com 2.52 แสนล้านหยวน Vipshop 1.01 แสนล้านหยวน Pinduoduo 5.94 หมื่นล้านหยวน Gome 4.41 หมื่นล้านหยวน  คิดเป็นสัดส่วน 40.84%, 29.02%, 13.82%, 5.58%, 3.26% และ 2.42% ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจากข้อมูล จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนมีการแข็งขันสูง ดังนั้นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าและผู้จำหน่ายสินค้า ต่างก็ต้องคิดกลยุทธ์เพื่อสามารถเพิ่มศักยภาพการแข็งขันให้แบรนด์ของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าตลาดจีน ต้องติดตามและศึกษาสถานการณ์การบริโภค การค้าปลีก รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดจีนได้ต่อไป

 

ที่มา:

https://www.cbndata.com/information/290774

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1786491568392154743&wfr=spider&for=pc

ภาพ

http://dfcaibao.com/xinwen/9283.html

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ศึกตลาดอีคอมเมิร์ซจีนออกกลยุทธ์การค้าคืนเงินโดยไม่คืนสินค้า

Login