หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ลาว-จีน ส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว

ลาว-จีน ส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ร่วมกับสภาการค้ามณฑลยูนนาน ประจำสปป.ลาว ได้มีการจัดการประชุมส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว ในสปป.ลาว และพิธีฉลองวันก่อตั้งสภาการค้ามณฑลยูนนาน ประจำสปป.ลาว ครบรอบ 3 ปี ภายในงานมีนายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายมะโนทอง วงค์ไซย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า นายอุ่นทวง ขาวพัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว นายสีนาวา สุพานุวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ นายสถาบันดิด อินสีเชียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน นายอุเดด สุวันนะวงค์ ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว นายเจิ้งหง ประธานสภาการค้ามณฑลยูนนาน ประจำสปป.ลาว และยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย นักธุรกิจลาว และนักธุรกิจจีนเข้าร่วม

นายอุเดด สุวันนะวงค์ ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว กล่าวว่า ปัจจุบันนักลงทุนจากจีนที่เข้ามาลงทุนในลาวมีการลงทุนหลายด้านมากขึ้น ซึ่งมีมากกว่า 920 โครงการ รวมมูลค่ามากกว่า 13 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงครองอันดับที่หนึ่งการลงทุนในลาว เราทราบกันดีว่ามณฑลยูนนานเป็นด่านแรกของการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างจีน-อาเซียน โดยเฉพาะจีน-ลาว ทั้งนี้ นายอุเดด ฯ ยังกล่าวขอบคุณมายังสภาการค้ามณฑลยูนนาน ประจำสปป.ลาว ที่มีการผลักดัน ให้คำชี้แนะแก่นักธุรกิจจีนของมณฑลยูนนาน เข้ามาดำเนินธุรกิจในลาว ทั้งยังสามารถดึงดูดนักลงทุนในมณฑลยูนนาน และประเทศต่างๆ เข้ามาลงทุนในลาวมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ของสปป.ลาว ให้ขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจุบัน สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ได้ก่อตั้งกรรมาธิการส่งเสริมการร่วมมือธุรกิจลาว-จีน ประจำสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว โดยจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจจีน-ลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันทางสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว สำเร็จการก่อตั้งสำนักงานผู้แทน ฯ ในมณฑลยูนนาน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจจีน-ลาว ขยายตลาดสินค้าลาวในจีนให้มากขึ้น ทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากจีนเข้ามาในสปป.ลาว เพิ่มขึ้น

นายอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2024 สปป.ลาว ได้รับเกียรติเป็นประธานการประชุมอาเซียน และนครหลวงเวียงจันทน์ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าครองนครหลวงอาเซียน ที่เป็นการขยายวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ-การเงิน จึงขอโอกาสนี้เรียนเชิญนักธุรกิจทุกท่านเข้าร่วมเพื่อทำการพัฒนาเศรษฐกิจ-การค้า และการท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยการนำเอารถไฟลาว-จีน ทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียง และตามนโยบายของทั้งสองพรรคการเมือง สองประเทศ บนพื้นฐานความร่วมมือของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ ของนครหลวงเวียงจันทน์ และสภาการค้ามณฑลยูนนาน โอกาสดังกล่าว ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจลาว-จีน ยุทธศาสตร์ด้านแร่ธาตุ แพลตฟอร์ม Smart Logistic ยุทธศาสตร์ด้านอาหาร การก่อตั้งห้องวิจัยผลิตแร่ในสปป.ลาว การขนส่งแร่เหล็ก 1 ล้านตันต่อปี การขนส่งและบรรจุภัณธ์ การท่องเที่ยว และพาหนะรถยนต์

เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจการค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login