หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ลดหย่อนภาษีหนุน “เศรษฐกิจตรุษจีน” คึกคัก

ลดหย่อนภาษีหนุน “เศรษฐกิจตรุษจีน” คึกคัก

เทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของประเทศจีนปีนี้จะเริ่มวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปัจจุบัน ทั่วประเทศจีนกำลังเต็มไปด้วยบรรยากาศตรุษจีนที่คึกคัก ผู้ประกอบการต่างๆ ที่ผลิตสินค้ารองรับตรุษจีนได้เร่งผลิตสินค้าเพื่อการ Supply ให้เพียงพอในช่วงตรุษจีน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการบริโภคในช่วงตรุษจีน หรือส่งเสริม “เศรษฐกิจช่วงตรุษจีน” กรมสรรพากร ของมณฑลฝูเจี้ยนได้มีนโยบายสนับสนุนทางภาษีแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดขายส่งผักและผลไม้ ตลาดจำหน่ายสินค้ารองรับตรุษจีน เป็นต้น โดยได้มีการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

 

เพื่อให้ผู้ประกอบการดังกล่าวรับรู้วิธีการรับการสนับสนุนทางภาษีให้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรต่างๆ ในมณฑลฝูเจี้ยนได้เดินทางเยือนผู้ประกอบการเหล่านี้ เพื่อให้คำแนะนำ และถ่ายทอดวิธีดำเนินการขอลดหย่อนภาษี รวมทั้งอธิบายวิธีการสมัครขอออกใบเสร็จผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบเสร็จให้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น

 

คุณ Xie ผู้รับผิดชอบของสหกรณ์เกษตรกรซีผู่ เขตจิ้นอัน นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ผู้ผลิตและค้าขายส้มแทนเจโล กล่าวว่า “ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ตรุษจีน จำนวนผู้บริโภคที่มารับซื้อผลไม้เพิ่มขึ้นมาก เราจึงต้องเตรียมผลไม้ในปริมาณมากไว้ล่วงหน้า เราได้รับการสนับสนุนลดหย่อนภาษีในจำนวนเงินกว่า 16,000 หยวน แม้ว่าไม่ได้เป็นเงินมากมาย แต่ก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่ง การที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้เรามีความมั่นใจกับการจำหน่ายส้มแทนเจโลในปีนี้มากขึ้น”

 

ผู้ที่ได้รับผลประโยชย์จากนโยบายทางภาษีของกรมสรรพากร ยังครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการให้บริการด้าน E-Commerce เช่น บริษัท Fujian Lanhe Supply Chain Management จำกัด ที่ตั้งอยู่ในสวนอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนผิงถาน นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน เป็นบริษัทผู้ดูแลการขนส่งสินค้าที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม JD.com และแพลตฟอร์มทางออนไลน์ของ Wal-Mart นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดูแลการขนส่งสินค้าของร้านค้า ออฟไลน์ของ Sam’s Club โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากได้รับนโยบายสนับสนุนด้าน Cross-border E-commerce ของเขตนำร่องแบบบูรณาการผิงถาน และการชี้แนะทางภาษีของหน่วยงานสรรพากร ได้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยในช่วงตรุษจีน จะเป็นช่วง High Season ของการรับออเดอร์จำนวนออเดอร์รายวัน ได้เพิ่มจากประมาณ 16,000 ออเดอร์ เป็นกว่า 39,000 ออเดอร์ นอกจากนี้ บริษัท Quanzhou Weiai Tiaoshi Food จำกัด ที่ได้จำหน่ายจำพวกอาหารทะเลสด แช่แข็ง และแห้งผ่านแพลตฟอร์ม Taobao.com และ Tiktok ระบุว่า การเตรียมสินค้าเพื่อรองรับตรุษจีน ต้องสำรองจ่ายค่าสินค้าในจำนวนมาก ซึ่งเป็นการท้าทายด้านการเงินมาก ทั้งนี้ หน่วยงานสรรพากรได้อำนวยความสะดวก โดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับธนาคาร ทำให้บริษัทสามารถกู้เงินโดยใช้สินเชื่อทางภาษีในวงเงิน 5 แสนหยวน ซึ่งช่วยลดความกดดันทางการเงินให้บริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก

 

เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรมณฑลฝูเจี้ยน ระบุว่า หน่วยงานสรรพากรต่างๆ ในมณฑลฝูเจี้ยนกำลังติดตามประเด็นร้อนของทั้งด้านการผลิตและด้านการบริโภคอย่างใกล้ชิด และคอยสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อนำนโยบายส่งเสริมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้าในช่วงตรุษจีนอย่างมาก

 

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยการตลาด Kantar ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการบริโภคช่วงตรุษจีน โดยมีกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปีในเมืองระดับ Tier 1-3 ได้ร่วมทำแบบสอบถาม ซึ่งผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 68 ของคนกลุ่มนี้คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงตรุษจีนปี 2567 (เทียบกับปีก่อนหน้า) ร้อยละ 26 คาดว่าค่าใช้จ่ายจะไม่ต่างกับปีก่อนหน้า และอีกร้อยละ 6 คาดว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงกว่าปี 2566 และสำหรับสินค้าที่มีกลุ่มเหล่านี้มีการบริโภคมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้าและของประดับ ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม สินค้าประเภทสด (เช่นผลไม้) การรับประทานอาหารในร้าน และผลิตภัณฑ์บำรุงและทำความสะอาดผิว

 

ความเห็นจากสคต.เซี่ยเหมิน: ภาครัฐท้องถิ่นดำเนินนโยบายกระตุ้นการจับจ่ายผู้บริโภคเพื่อสอดคล้องนโยบายประเทศที่กระตุ้นการบริโภคภายในอย่างรอบด้าน การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ “เศรษฐกิจช่วงตรุษจีน” เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้ารองรับตรุษจีน ฯลฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะออกมาตรการลดหย่อนแล้ว กรมสรรพากรมณฑลฝูเจี้ยนมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น การให้คำแนะนำ การถ่ายทอดวิธีการขอลดหย่อนภาษี การอธิบายวิธีการสมัครขอออกใบเสร็จผ่านทางออนไลน์ ซึ่งคาดหมายว่านโยบายภาษีนี้ช่วยกระตุ้นการบริโภค โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่จะสามารถทำให้เงินสะพัดได้อย่างเทศกาลตรุษจีน

 

ช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่ชาวจีนมีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุด เมื่อเทียบกับเทศกาลอื่นๆ โดยเฉพาะ ใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหาร เช่น ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม จะเป็นสินค้าอาหารที่ขาดกันไม่ได้ ไม่ว่าจะซื้อเพื่อรับประทานเองในบ้าน หรือนำไปเป็นของขวัญให้แก่ญาติพี่น้อง แต่ประเภทสินค้าอาหารที่ชาวจีนบริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิตของชาวจีน โดยนาย Xu Xingfeng อธิบดีกรมปฏิบัติฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการบริโภค กระทรวงพาณิชย์จีนได้ระบุในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่า แนวโน้มตลาดบริโภคในช่วงตรุษจีนปีนี้ จะเน้นไปทางสุขภาพ สีเขียว ความหลากหลาย เช่น ปัจจุบัน การจำหน่ายขนมปราศจากน้ำตาล อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ขนมขบเคี้ยวไขมันต่ำ เป็นต้น กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

ที่มา

http://fjnews.fjsen.com/2024-02/06/content_31517081.htm

https://news.southcn.com/node_179d29f1ce/148c9ce9f1.shtml

https://new.qq.com/rain/a/20240202A09HRP00

https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-11-27/doc-imzvzchy1607667.shtml

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

7 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ลดหย่อนภาษีหนุน “เศรษฐกิจตรุษจีน” คึกคัก

Login