หน้าแรกTrade insightอาหารอื่นๆ > ร้านโชห่วย (Sari-Sari) ในฟิลิปปินส์ ยอดขายปี 2566 ยังปังกว่า 8 พันล้านเปโซ

ร้านโชห่วย (Sari-Sari) ในฟิลิปปินส์ ยอดขายปี 2566 ยังปังกว่า 8 พันล้านเปโซ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login