หน้าแรกTrade insight > ร้านค้าออนไลน์ต้องจดทะเบียนธุรกิจภายใน 6 เดือน

ร้านค้าออนไลน์ต้องจดทะเบียนธุรกิจภายใน 6 เดือน

ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จะมีการบังคับจดทะเบียนธุรกิจสำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์แบบอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) และจะถูกดำเนินคดีหากไม่ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 6 เดือน

การช้อปปิ้งออนไลน์แบบอีคอมเมิร์ซคือการขายบริการหรือสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตามมาตรา 4 (C) ของกฎหมายการจัดหาและบริการที่จำเป็น โดยกำหนดธุรกิจออนไลน์ว่าเป็นบริการที่จำเป็น โดยในประกาศ ระบุว่า การลงทะเบียนธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจออนไลน์ และต้องจดทะเบียนธุรกิจภายใน 6 เดือน หากไม่ทำเช่นนั้น จะเผชิญกับการดำเนินการตามมาตรา 5 ของกฎหมายการจัดหาและบริการที่จำเป็น

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ระบุว่า การกระทำครั้งนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค สำหรับการจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ เจ้าของร้านจะต้องจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์และมีอายุสองปี และจำเป็นต้องต่ออายุการจดทะเบียนล่วงหน้า 60 วัน เนื่องจากมีการระบุไว้ว่า ธุรกิจออนไลน์เป็นบริการที่จำเป็น และมอบอำนาจดังกล่าวไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ตามประกาศ 5/2023 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ออกโดยรัฐบาลเมียนมา

********************************************

Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login