หน้าแรกTrade insightทุเรียน > รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนมกราคม 2567 (EASY FRESH PARK) สคต.คุนหมิง

รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนมกราคม 2567 (EASY FRESH PARK) สคต.คุนหมิง

รายงาน Business Creation and Networking

สคต.คุนหมิง

มกราคม 2567

  1. ข้อมูลบุคคลองค์กรที่เข้าพบ

บริษัท : EASY FRESH PARK

ชื่อ : Lihu Yilin

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตลาด

Email  : linghuyilin634@gmail.com

ที่อยู่บริษัท : Office Building 269, Tongde Plaza, Panlong District, Kunming, Yunnan Province,

2005-1-5

Tel. : +8618725069344

  1. รายละเอียดบริษัท/องค์กร

2.1 ก่อตั้งเมื่อ :

EASY FRESH PARK จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วงเงินจดทะเบียน 1 ล้านหยวน

2.2 ประวัติความเป็นมา :

EASY FRESH PARK เป็นองค์กรเอกชนเทคโนโลยีขั้นสูง ทำการวิจัย พัฒนา และผลิตเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดหรืออาหารสุก มีเทคนิคการเก็บรักษาและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ และเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพียงแห่งเดียวทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ โดยมีประวัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ดังนี้

ปี พ.ศ.2542 ผลิตภัณฑ์รุ่นแรก มีชื่อว่า “Sen de”

ปี พ.ศ.2544 ได้ก่อตั้ง Sen rui Technology

ปี พ.ศ.2549 ตามแผนพัฒนาแห่งชาติจีน การประยุกต์ใช้การวัดและควบคุมเรือ อวกาศ Yuanwang แผน 863 แห่งชาติ อ่าวคุ้มกันเอเดน

ปี พ.ศ.2550 โครงการสปาร์ค

ปี พ.ศ.2553 สมัครเต็มรูปแบบในกองทัพเรือ

ปี พ.ศ.2554 แผนกองทุนนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี พ.ศ.2565 เปลี่ยนจากการใช้งานทางทหารไปสู่การใช้งานในภาคพลเรือน

ปี พ.ศ.2566 ก่อตั้งบริษัทที่ ยูนนาน ซานตง เจ้อเจียง กวางตุ้ง กวางสี เซี่ยงไฮ้ กุ้ยโจว และมณฑลอื่นๆ

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ชุดเครื่องมืออุปกรณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับรักษาบรรยากาศดัดแปลงที่พัฒนาโดยบริษัท ได้รับการติดตั้งในมหาวิทยาลัยเจียงหนาน มหาวิทยาลัยเกษตรหนานจิง มหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมเจ้อเจียง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากกว่า 20 สถาบันวิจัยและห้องปฏิบัติการสำคัญระดับชาติ รวมถึงบริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร และบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทได้ดำเนินโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 10 โครงการ เช่น โครงการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติ “863” (2007AA100408) โครงการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ “แผน 5 ปีที่ 11” (2006BAD30B02) และการวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไม้สำหรับกองทัพเรือ ของเรือตรวจวัดและควบคุมการบินของกรมสมัชชาใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 10 โครงการ เช่น การวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไม้สำหรับกองทัพเรือ และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหพันธ์การค้าแห่งชาติ รางวัลที่สองด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลที่สามด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลซานตง ฯลฯ มีสิทธิบัตร 15 ฉบับด้วยกัน

ด้วยการวิจัยและพัฒนาเกือบ 20 ปี การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์  และโรงงานนำร่องขนาดใหญ่ Easy Fresh Park เชี่ยวชาญเทคโนโลยีควบคุมอัตราส่วนองค์ประกอบของก๊าชของผักและผลไม้ เกือบ 300 สายพันธุ์ ผ่านการควบคุมจุลินทรีย์ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก๊าซสูญญากาศ สามารถลดอัตราการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเก็บรักษาได้

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ

√โรงงานผู้ผลิต             oผู้ส่งออก                      oผู้นำเข้า                 oผู้ขายส่ง

oผู้ขายปลีก                   oบริษัทตัวแทน            oห้างสรรพสินค้า   oห้างสรรพสินค้าเฉพาะ

oองค์กรระหว่างประเทศoองค์กรทางการค้า       oองค์กรไม่แสวงหากำไร       oอื่นๆ โปรดระบุ…………

2.4 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : บรรจุภัณฑ์ MAP (Modified Atmosphere Packing)

2.5 สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากประเทศไทย: บรรจุภัณฑ์สินค้าของสด

  1. คาดการณ์มูลค่าการสั่งซื้อ :
  2. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ :

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 Easy Fresh Park ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้

  1. Easy Fresh Park เป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง ทำการวิจัย พัฒนา และผลิตบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษาผักและผลไม้สด (อาหาร) มีเทคนิคการเก็บรักษาและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ สะอาด และปลอดภัย เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเป็นการเก็บรักษาก๊าซคอมโพสิตหรือที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ทดแทนก๊าซหรือที่รู้จักตามหลักสากลในชื่อบรรจุภัณฑ์ MAP (Modified Atmosphere Packing) มีหลักการคือการใช้ก๊าซ เก็บรักษาความสดคอมโพสิต (ก๊าช 2-3 ชนิด ผสมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์) โดยทั่วไปประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N2) ออกซิเจน (O2) และก๊าซอื่นๆ ผสมตามลักษณะการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ตามสัดส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์หรือถุงบรรจุภัณฑ์ ทดแทนอากาศ เพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกของผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์หรือถุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ ชะลออัตราการเผาผลาญของผักและผลไม้สด จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น  การใช้เทคโนยีบรรจุภัณฑ์ MAP นอกจากมีข้อดีในการช่วยถนอมผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ลดความเสียหาย และเพิ่มระยะเวลาปลายทางอีกด้วย
  2. กรณีสินค้าของสดจากประเทศไทยมายังประเทศจีน Easy Fresh Park เบื้องต้นมีชุดอุปกรณ์เครื่องมือบรรจุภัณฑ์ชั่วคราวตั้งอยู่ที่ด่านโม่ฮาน สามารถบรรจุภัณฑ์ MAP ของสินค้า และกระจายไปยังมณฑลต่างๆ ในประเทศจีนได้ ทั้งนี้ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ MAP ของบริษัท ได้ผ่านมาตรฐานบรรจุภัณฑ์การนำเข้าและส่งออกของศุลกากรจีน หากมีโอกาสบริษัทเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรทางการเกษตร โดยเฉพาะของสดที่มีคุณภาพ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะสม บริษัทสามารถจัดตั้งชุดอุปกรณ์เครื่องมือบรรจุภัณฑ์ MAP ที่ประเทศไทย (ในนามของบริษัท) สามารถให้การฝึกอบรม (ภายใต้ความดูแลของบริษัท) และมีแผนส่งออกกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้
  3. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ MAP ของ Easy Fresh Park เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ภายในประเทศจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐของจีน ได้แก่ กองกำลังทหาร กองทัพเรือ  การบินและอวกาศ ทำให้เจ้าหน้าที่และทหารมีผักและผลไม้สดรับประทานในมื้ออาหาร รวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศจีน ตามนโยบายสนับสนุนของรัฐ สำหรับสินค้าเกษตรและการสร้างห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาอัตราการสูญเสียผักและผลไม้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของแหล่งอุปทานสินค้าเกษตร ส่งเสริมระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการหมุนเวียนสินค้าเกษตรภายในประเทศ ทั้งนี้ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ MAP ของจีน ยังไม่เคยนำเทคโนโลยีออกนอกประเทศ หากได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากประเทศไทย ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ทำความร่วมมือ
  4. Easy Fresh Parkขอความอนุเคราะห์ สคต.คุนหมิง พิจารณาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทดังกล่าว ประสานไปยังสำนักงานการเกษตรของไทย นิคมอุตสาหกรรม ภาคเอกชน (สมาคมผู้นำเข้าส่งออกผลไม้ไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
  5. Easy Fresh Park มีชุดอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ตั้งอยู่ที่คุนหมิง ต้าหลี่ สิบสองปันนา ขอเชิญชวนและยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ MAP ของ Easy Fresh Park

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ :

จากสถิติ Global Trade Atlas การค้าระหว่างประเทศของไทย-ยูนนาน เมื่อเดือนมกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2566 การส่งออกของประเทศไทยไปยังมณฑลยูนนาน อันดับ 1 เป็นประเภทสินค้าผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มโอ สับปะรด กล้วย มะม่วง มะพร้าว เป็นต้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.2565 เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 35.19 อันดับ 2 เป็นประเภทสินค้าไก่แช่แข็งและส่วนประกอบ แสดงเห็นถึงประชากรจีน   มีความต้องการสินค้าของสดเพิ่มขึ้น ในอีกมุมมองสะท้อนถึงประเทศไทยเป็นแหล่งต้นต่อทรัพยากรทางการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์การตลาดสำคัญของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีแนวโน้มการส่งออกสินค้าประเภทของสดจำนวนเพิ่มขึ้น Easy Fresh Park เป็นบริษัทด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถถนอมประเภทอาหารสดและอาหารสุก มีประโยชน์ในการช่วยยืดอายุของสินค้า ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ลดความเสียหายสินค้า และเพิ่มระยะเวลาการจำหน่ายได้ หากประเทศไทยได้รับ Know How จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปได้อย่างดี

  1. ภาพประกอบ

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนมกราคม 2567 (EASY FRESH PARK) สคต.คุนหมิง

Login